Region Hovedstaden

Elsass Fonden donerer nyt Center for Cerebral Parese til BørneRiget24.8.2017 06:00 | pressemeddelelse

​Elsass Fonden donerer 23,5 mio. til et Center for Cerebral Parese (CP) i det nye BørneRiget på Rigshospitalet. Donationen skal være med til at virkeliggøre visionen med BørneRiget; at skabe et hospital i verdensklasse for børn, unge, fødende og deres familier samt styrke samspillet mellem forskning og behandling til fordel for patienterne. Donationen er øremærket et nationalt og internationalt videns- og behandlingscenter inden for Cerebral Parese på BørneRiget.

Ny undersøgelse:  Mange oplever uens information ved forsinkelser i den kollektive trafik14.8.2017 17:39 | pressemeddelelse

Næsten 7 ud af 10 pendlere i hovedstadsområdet – 67 % – oplever uensartet information i forbindelser med forsinkelser, når de bruger den kollektive trafik. Det viser en ny undersøgelse fra Region Hovedstaden. Samme undersøgelse viser også, at over halvdelen – 54 % – af dem, som ikke pendler, men blot jævnligt bruger offentlig transport, oplever forskel på den information, de får, hvis de ser på skærmene på stationen, lytter til højtalerudkald eller kigger på rejseplanen.dk, når toget, bussen eller metroen er forsinket.

Yderligere 13 overskridelser af maksimale ventetider på udredning og behandling af kræft på Rigshospitalet30.6.2017 19:47 | pressemeddelelse

I sidste uge indberettede Region Hovedstaden 26 overskridelser af maksimale ventetider på udredning og behandling af kræft i maj og en enkelt i april til Sundhedsstyrelsen. Af de 27 overskridelser var der 5 på Rigshospitalets brystkræftafdeling. Rigshospitalet meldte i den forbindelse ud, at de ville gennemgå procedurerne på alle klinikker. Det har de gjort nu, og beklageligvis blev der fundet yderligere 13 overskridelser, hvor de maksimale ventetider er overskredet, og hvor patienterne ikke er blevet informeret om deres ret til udredning eller behandling på et andet hospital. Overskridelserne er hovedsagligt på 1-10 dage, men en enkelt overskridelse var 15 dage. Grunden til overskridelserne er udfordringer med kapaciteten. Region Hovedstadens umiddelbare vurdering er, at overskridelserne ikke har haft betydning for patienternes forløb, fordi det drejer sig om så få dage. Region Hovedstaden vil selvfølgelig følge op for at se, om overskridelserne har haft en betydning. Overskridelser e

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>