Professionshøjskolen Metropol
  • Professionshøjskolen Metropol
Pressemeddelelse
24
Menu

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge vil give børnene en stemme -  åbningskonference 15. november13.11.2017 06:30 | pressemeddelelse

Mere end 60.000 børn og unge i Danmark har særlige sociale behov. Vi ved allerede en del om, hvad der kendetegner denne gruppe, og om de udfordringer der er ved de eksisterende tilbud på området. Der mangler imidlertid viden om, hvordan man konkret kan arbejde med at styrke den sociale mobilitet for udsatte børn og unge. Derfor har alle landets professionshøjskoler i samarbejde etableret Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge, forkortet NUBU.

Ny matematikindsats rykker både de svage og stærke elever8.12.2016 05:00 | pressemeddelelse

Et stort forskningsprojekt ’Tidlig Matematikindsats til Marginalgruppeelever (TMTM)’ har vist vejen til, hvordan Danmark kan gøre eleverne bedre i matematik. PISA 2015 viser gode takter i matematik, men skal vi fortsætte den positive udvikling er det vigtigt med en tidlig indsats. Undersøgelsen viser, at hvis 2.klasse-elever med vanskeligheder i matematik modtager individuel undervisning i 12 uger med fokus på matematikforståelse frem for træning af procedurer, rykker både de fagligt dygtigste og svageste elever sig. Og konceptet er klar til at blive udrullet og afprøvet i hele Danmark.

Innovativ velfærdsteknologi tæt på virkeligheden8.12.2015 06:00 | pressemeddelelse

VELFÆRDSTEKNOLOGI: Virksomheder får i fremtiden nye muligheder for at skabe innovativ velfærdsteknologi tæt på den virkelighed, de produktudvikler til. Det sker gennem en bevilling på 10,5 millioner kroner fra Industriens Fond til Professionshøjskolen Metropol. Takket være bevillingen bliver et nyt Praksis- og Innovationshus indrettet på en måde, der understøtter, at erhvervslivet sammen med studerende, der uddanner sig til eksempelvis sygeplejersker, ergoterapeuter eller socialrådgivere, kan teste og udvikle ny velfærdsteknologi i virkelighedstro simulationsmiljøer. Bygningen er klar til brug i 2017.
  • 1
  • 2
  • Sidste
  • >>
  • Professionshøjskolen Metropol