Produktionsskoleforeningen
Pressemeddelelse
11
Menu

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55 | pressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43 | pressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13 | pressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

Stærkt problematisk at nedsætte produktionsskoleydelsen20.6.2017 13:27 | pressemeddelelse

”Regeringen vil skrotte produktionsskoleydelsen for unge under 18 år” hedder det i DR Nyheders artikel fra d. 19/6 2017. Og det ligger ganske rigtigt i regeringens udspil Tro på dig selv – det gør vi, hvor det lave skoleydelsesniveau, som blev besluttet ifm. Finanslov 2017, fastholdes; men med den yderligere forringelse at unge under 18 år ikke får skoleydelse på den ny Forberedende grunduddannelse (FGU). Det mener vi i Produktionsskoleforeningen er stærkt problematisk både for de unge på landets produktionsskoler og for etableringen af en ny Forberedende grunduddannelse. Det redegør vi for under følgende tre overskrifter: Hvorfor er skoleydelsen vigtig – 5 skarpe grunde! Niveauet for skoleydelsen er for lavt – det skal afpasses både SU- og kontanthjælpssystem. Reformøkonomien – det er ikke rimeligt, at de unge skal betale for reformen.