Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Prismodtager: planter har brug for særlig hjælp til at overleve klimaforandringer21.2.2020 11:45:00 CET | Pressemeddelelse

Professor Detlef Weigel tildeles Novozymes Prisen 2020 for sit fremragende forskningsbidrag, der har ført til banebrydende ny viden om planters genetiske struktur. Hans arbejde har haft stor indflydelse på udviklingen af innovative bioteknologiske løsninger til forædling af afgrøder og på forståelsen af, hvordan planter tilpasser sig miljøet. Novo Nordisk Fonden uddeler prisen, der er på 3 mio. kr.

Bakterier i Mars-simulator skal give indsigt i betingelser for liv på Jorden og i rummet14.1.2020 09:13:09 CET | Pressemeddelelse

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 95 mio. kroner til 13 interdisciplinære forskningssamarbejder med det formål at løse tværfaglige problemstillinger på nytænkende måder. Et af projekterne skal undersøge, hvordan bakterier fra ekstreme egne på Jorden reagerer på endnu mere ekstreme omgivelser – og dermed gøre os klogere på betingelserne for liv på både Jorden og i rummet.

Novo Nordisk Fonden bevilger 75 mio. kr. til avanceret forskningsudstyr - fordobler støtten næste år12.12.2019 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Novo Nordisk Fonden uddeler 75 mio. kr. til forskningsinfrastruktur. Bevillingerne tilfalder forskere ved hhv. Danmarks Tekniske Universitet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Samtidig fordobler fonden sin støtte til 150 mio. kr. i 2020 og udvider programmet til at omfatte en række nye forskningsområder, der afspejler fondens udvidede støtteområder.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sidste
  • >>

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.