NORD.investments A/S
  • NORD.investments A/S
  • Applebys Plads 7
  • 1411 København K
  • 71969628
Kategori Nasdaq
Vis Alle
År
Vis Alle

H1 2021: NORD.investments vækster sin AUM med 225% til 1,38 milliard DKK og fastholder sin guidance for 202124.8.2021 09:31:49 CEST | Nord.investments A/S | Periodeoplysning

Selskabsmeddelelse nr. 6. HALVÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN H1 2021 (1. JANUAR TIL 30. JUNI 2021) Regnskabet er ikke revideret. HIGHLIGHTS FOR HALVÅRET 2021 AUM (aktiver under forvaltning) stiger til 1,38 milliard DKK (+225% sammenlignet med H1 2020 hvor AUM var 424 millioner DKK). Antal investerede kunder stiger til 4482 kunder (+137% sammenlignet med H1 2020 hvor antal kunder var 1891). Omsætningen stiger til 1,8 million DKK (+194% sammenlignet med H1 2020 hvor omsætningen var 0,6 millioner DKK) IPO på First North Growth Market gennemført i maj 2021, hvor selskabet rejste 55 millioner DKK fra 2357 investeringsdepoter, hvoraf de 20,5 millioner DKK blev investeret af selskabets eksisterende investorer samt fintech og bank-ejede venture investorer. Afholdte omkostninger i forbindelse med IPO påvirker H1 2021 resultatet ekstraordinært med ca. 4 millioner DKK som forventet. Gennemførsel og opnåelse af Milestone 2 aftale (som beskrevet i IPO prospekt), hvor 4 investorer indbetalte 747.000 krone

2 vedhæftninger

Gennemførsel af Milestone 221.6.2021 11:27:06 CEST | Nord.investments A/S | Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 5 Som beskrevet under pkt. 2.1.1 i prospektet af 22. april 2021 og angivet under pkt. 3.10 i vedtægterne, har NORD.investments A/S (”Selskabet”) indgået en investeringsaftale med visse aktionærer om tilførsel af yderligere kapital, maks. kr. 1.007.660, hvis Selskabet opfyldte nogle på forhånd fastsatte milepæle pr. 30. april 2021 (”Opgørelsesdatoen”). Disse gik bl.a. på størrelsen af selskabets aktiver under forvaltning og investeringen skal anses som en belønning for Selskabet for at have opnået de fastsatte mål. For deres investering i Selskabet er de relevante aktionærer berettet til at tegne 10 aktier hver, i alt 40 aktier á nominelt kr. 0,10 (”Aktierne”) og investeringen skal anses som en belønning til Selskabet for at have opnået diverse vækstmål. Aktierne vil have de samme rettigheder til udbytte som de eksisterende aktier. På Opgørelsesdatoen har Selskabet opnået ca. 74,2% af milepælene i Milestone 2, hvilket forholdsmæssigt medfører, at de relevante akti

1 vedhæftning

Rettelse til selskabsmeddelelse nr. 311.5.2021 15:34:59 CEST | Nord.investments A/S | Optagelse til handel på First North

Selskabsmeddelelse nr. 4 I selskabsmeddelelse nr. 3 af d.d. oplyser NORD.investments A/S (”Selskabet”) følgende: ”Alle tegningsordrer op til DKK 250.000 er reduceret med 20,25% af det beløb, som overstiger minimumstegningen á DKK 3.955,00 (svarende til 350 nye aktier).” Der burde i stedet have stået følgende: ”Alle tegningsordrer op til DKK 250.000 er reduceret med 79,75% af det beløb, som overstiger minimumstegningen á DKK 3.955,00 (svarende til 350 nye aktier).”

1 vedhæftning

NORD.investments A/S’ udbud af nye aktier solidt overtegnet11.5.2021 13:57:28 CEST | Nord.investments A/S | Optagelse til handel på First North

Selskabsmeddelelse nr. 3 NORD.investments A/S har, i forbindelse med et udbud af mellem DKK 45 og 55 mio. af nye aktier, modtaget tegningsønsker for samlet DKK 92,6 mio. blandt 2.357 aktiedepoter. NORD.investments A/S (”NORD” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med en børsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1 af 22. april 2021 og prospektet, som blev offentliggjort samme dag. Udbuddet blev som planlagt lukket den 10. maj 2021 kl. 16.00 (CET). Selskabets udbud af mellem 3.982.301 og 4.867.257 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,10 til en udbudskurs på DKK 11,30 pr. aktie er fuldtegnet og giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 55 mio. Selskabet har modtaget tegninger fra i alt 2.357 aktiedepoter for i alt 8.193.479 stk. nye aktier, svarende til DKK 92,6 mio. og en overtegning på 68,3%. Første handelsdag for Selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark forvente

1 vedhæftning

Præcisering af oplysninger om større aktionærer i prospektet10.5.2021 14:46:45 CEST | Nord.investments A/S | Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 2 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i NORD.investments A/S (”NORD” eller ”Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i det prospekt, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier og ansøgning om optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Prospektet er tilgængelig på Selskabets hjemmeside: https://www.nord.investments/investor. Præcisering af oplysninger om større aktionærer i prospektet, som NORD offentliggjorde den 22. april 2021 i forbindelse med et udbud af nye aktier og ansøgning om optagelse til handel på Nasdaq First Growth Market Denmark. Selskabet er blevet opmærksom på, at der mangler præcise oplysninger om yderligere større aktionærer i tabellen over større aktionærer i del II, pkt.

1 vedhæftning

NORD.investments A/S søger om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark22.4.2021 14:25:03 CEST | Nord.investments A/S | Optagelse til handel på First North

Selskabsmeddelelse nr. 1 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i NORD.investments A/S (”NORD” eller ”Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i det prospekt, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier og ansøgning om optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Prospektet er tilgængelig på Selskabets hjemmeside: https://www.nord.investments/investor. NORD.investments A/S, som tilbyder en digital platform med investorrådgivning målrettet private investorer (ofte refereret til som en ”robo-advisor”), der gør det nemt og billigt at investere langsigtet, offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med et udbud af nye aktier og ansøgning om optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Opsummering Se

2 vedhæftninger
  • NORD.investments A/S
  • Applebys Plads 7
  • 1411 København K
  • 71969628