Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. 

  • Naturstyrelsen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. 

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. 

  • Naturstyrelsen