Mybanker A/S

Mybanker A/S

Om Mybanker

Mybanker hjælper dig som forbruger med at lade bankerne konkurrere om at få dig som kunde. Det har vi gjort siden år 2000. Hvis du indtaster egne oplysninger på bankindlån, bankudlån eller realkredit, finder Mybanker ud af, om der er andre pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter, der kan give dig en bank, der passer dig bedre end den du har i dag. 

Det er ikke svært at skifte pengeinstitut eller finansieringsselskab, men det kan være svært at overskue, hvor det er bedst at være kunde. Derfor er det en god investering at bruge lidt tid på at indtaste oplysninger og finde frem til, om du har det rette bank match i dag.

Mybanker holder sig løbende orienteret omkring gebyrer og rentesatser for de enkelte pengeinstitutter og finansieringsselskaber i Danmark. Mange oplever, at det er blevet dyrt at være kunde, netop fordi mange pengeinstitutter henholdsvis finansieringsselskaber har en nogenlunde ensartet gebyr- og rentepolitik. Men det er faktisk muligt at finde pengeinstitutter og finansieringsselskaber, hvor det er gebyrfrit at være kunde, og rentesatser varierer mere, end du tror.

Mybanker tjener penge ved at modtage henvisningsprovision fra banker repræsenteret på vores hjemmeside. Mybanker modtager derudover provision fra de pengeinstitutter, som prissammenlignes på vores Skift bank service. Provisionen modtages, når en kunde vælger, at foretage et bankskifte gennem Mybanker. Provisionen bliver beregnet på baggrund af kundens ind- og udlånsvolumen.

Om Mybanker

Mybanker hjælper dig som forbruger med at lade bankerne konkurrere om at få dig som kunde. Det har vi gjort siden år 2000. Hvis du indtaster egne oplysninger på bankindlån, bankudlån eller realkredit, finder Mybanker ud af, om der er andre pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter, der kan give dig en bank, der passer dig bedre end den du har i dag. 

Det er ikke svært at skifte pengeinstitut eller finansieringsselskab, men det kan være svært at overskue, hvor det er bedst at være kunde. Derfor er det en god investering at bruge lidt tid på at indtaste oplysninger og finde frem til, om du har det rette bank match i dag.

Mybanker holder sig løbende orienteret omkring gebyrer og rentesatser for de enkelte pengeinstitutter og finansieringsselskaber i Danmark. Mange oplever, at det er blevet dyrt at være kunde, netop fordi mange pengeinstitutter henholdsvis finansieringsselskaber har en nogenlunde ensartet gebyr- og rentepolitik. Men det er faktisk muligt at finde pengeinstitutter og finansieringsselskaber, hvor det er gebyrfrit at være kunde, og rentesatser varierer mere, end du tror.

Mybanker tjener penge ved at modtage henvisningsprovision fra banker repræsenteret på vores hjemmeside. Mybanker modtager derudover provision fra de pengeinstitutter, som prissammenlignes på vores Skift bank service. Provisionen modtages, når en kunde vælger, at foretage et bankskifte gennem Mybanker. Provisionen bliver beregnet på baggrund af kundens ind- og udlånsvolumen.