Lev

Lev er en landsdækkende forening for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede. Lev arbejder for at forbedre livsbetingelserne for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende både lokalt, nationalt og internationalt.

Emma BorelloKommunikationsmedarbejder, KlapJob

KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive vanskeligheder.
https://klapjob.dk/

Tlf:25 33 18 99em@lev.dk

Lev er en landsdækkende forening for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede. Lev arbejder for at forbedre livsbetingelserne for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende både lokalt, nationalt og internationalt.