Kystdirektoratet

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet er statens kystenhed i Danmark. Direktoratet er en del af Naturstyrelsen, der er en styrelse i Miljøministeriet. Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet.

  • Kystdirektoratet

Kystdirektoratet er statens kystenhed i Danmark. Direktoratet er en del af Naturstyrelsen, der er en styrelse i Miljøministeriet. Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet.

  • Kystdirektoratet