Kystdirektoratet
Kystdirektoratet

Kystdirektoratet er statens kystenhed i Danmark. Direktoratet er en del af Naturstyrelsen, der er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet.

  • Kystdirektoratet
Pressemeddelelser
12
Menu

Kystdirektoratet er statens kystenhed i Danmark. Direktoratet er en del af Naturstyrelsen, der er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet.

  • Kystdirektoratet