Krüger A/S

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand. Herigennem bidrager vi sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Juni 2021 blev vi certificeret i verdensmålene af Bureau Veritas. 

Årsregnskab 20213.6.2022 11:39:26 CEST | Nyhed

Årets resultat endte negativt, men ordreindgangen i 2021 blev bedre end længe for Krüger, og lover godt for de kommende år. Efter flere år med kraftig påvirkning fra nedgang i internationale aktiviteter, ser fremtiden lysere ud med en øget ordreindgang. Desuden fortsatte firmaet sine investeringer i digitale og bæredygtige løsninger, som er vigtige bidrag til den grønne omstilling. De seneste år har Krüger oplevet en kraftig nedgang specielt i internationale aktiviteter, men det billede ser ud til at vende, da firmaet kom ud af 2021 med en ordreindgang på over 600 MDKK. Til sammenligning omsatte Krüger i 2021 for 460 MDKK, og kom ud af året med et tab på 13 MDKK. Med til billedet hører, at Krüger fortsatte sine satsninger inden for bl.a. digitalisering og landbaseret fiskeopdræt. Krüger ser store perspektiver for disse forretningsområder, både økonomisk men også for at bidrage markant til en bæredygtig omstilling. Den øvrige forretning med klimatilpasning, effektiv udnyttelse af infras

Varme i spildevand bliver til bæredygtig fjernvarme2.3.2022 14:47:00 CET | Nyhed

Sektorkobling er et af de nye buzzwords i den grønne omstilling. Og det er netop, hvad der foregår, når 3.500 borgere i Roskilde får dækket deres fjernvarmebehov fra energi i spildevandet. Det sker via en varmepumpe, som Fors A/S har installeret i spildevandet ved udløbet fra Bjergmarken Renseanlæg. Også i Hadsund er et varmepumpeanlæg på vej. Her vil varmen fra spildevandet kunne dække 15-20% af fjernvarmeforbruget.

Vietnams kaffehovedstad har fået bedre sanitær infrastruktur10.2.2022 15:52:00 CET | Pressemeddelelse

Til gavn for folkesundheden og miljøet har byen Buon Ma Thout fået udvidet afløbssystemet med over 50 km ledninger, ligesom renseanlæggets kapacitet næsten er fordoblet. Den forbedrede sanitære infrastruktur bidrager til miljøet og giver mulighed for vækst og udvikling i et vigtigt eksportområde. Projektet blev afsluttet i 2021, og er nu overdraget til bygherren, Daklak Urban and Environment Limited Co. I det vietnamesiske højland har Krüger været totalentreprenør på et projekt, hvor renseanlægget skulle udvides, og hvor byen har fået etableret ca. 50 km regnvandsledninger og spildevandsledninger. Projektet er gennemført i samarbejde med søsterselskabet Veolia Water Technologies Vietnam og flere lokale underentreprenører. Kontrakten på EUR 11,7 mio. er lånefinansieret via DANIDA Sustainable Infrastructure Finance (DSIF), som er en ordning, der støtter udviklingsprojekter, som bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål. Del af en langsigtet udviklingsplan Buon Ma Thout er hovedstad i pr

Krüger prækvalificeret til at fjerne 110 tons gift fra Høfde 428.2.2022 14:29:00 CET | Pressemeddelelse

Tre firmaer er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på totalentreprisen på oprensning af kemikaliedepotet ved Høfde 42. Vi er utroligt glade for at være et af de udvalgte firmaer, der kan komme til at fjerne en af Danmarks alvorligste generationsforureninger. Når de over 100 tons gift skal oprenses fra depotet ved Vesterhavet, kan det muligvis blive ved hjælp af grøn teknologi, som vi er med til at levere. Region Midtjylland offentliggjorde sidste uge, at tre firmaer er prækvalificeret til at byde på den store opgave: Arkil, Fortum Waste Solutions og Krüger, alle sammen med samarbejdspartnere. Et erfarent team Vi byder på opgaven sammen med vores stærke samarbejdspartnere, TerraTherm Inc, MT Højgaard og Rambøll. TerraTherm er vores faste samarbejdspartner gennem mange år, og vi tør godt sige, at vi sammen er Europas mest erfarne team indenfor konduktiv termisk oprensning. MT Højgaard er både en af Nordens største entreprenører og mest erfarne vandbygfirmaer, og de skal blandt me

Bedre energieffektivitet på Danmarks største renseanlæg16.12.2021 10:01:00 CET | Pressemeddelelse

Krüger er valgt som underentreprenør på et stort projekt om bundbeluftning på Lynetten og Damhusåen, to af Biofos’ store renseanlæg ved København. Bundbeluftningsprojektet er en del af en kæmpe udbygning af Biofos’ renseanlæg, hvor vi skal etablere bundbeluftningen. Modernisering af anlæg og bedre miljø I dag udføres beluftning på Lynetten med overfladerotorer, som blev installeret i 90'erne. I forbindelse med at Biofos er i gang med en større udbygning af deres renseanlæg, har de ønsket at optimere energieffektiviteten, hvilket bundbeluftningen skal være med til at sikre. Projektet vil desuden forbedre rensningsprocessen til gavn for miljøet. Udover bundbeluftningen skal vi opdatere det eksisterende el-anlæg, udbygge styring og kontrolsystemer (PLC) og foretage en mindre ombygning og renovering af beluftningstankene. Da anlægget skal køre under arbejdet, vil vi foretage en successiv ombygning af tanksættene, så københavnerne fortsat får renset deres spildevand. En optimeret beluftning

Klar til tæt og innovativt partnerskab med Aarhus Vand15.11.2021 15:41:00 CET | Pressemeddelelse

Rambøll har sammen med Krüger netop vundet en seksårig rammeaftale for Aarhus Vand på spildevands- og klimatilpasningsområdet. Dermed indgår Rambøll og Krüger nu i aftalekomplekset ’Vandpartner 2.0’, der sigter på at skabe bæredygtige forsyningsløsninger gennem udveksling af viden og udvikling af nye teknologier. For at kunne udvikle og implementere endnu flere innovative og bæredygtige løsninger i stærke partnerskaber har Aarhus Vand og Favrskov Forsyning i løbet af 2021 udbudt 18 nye rammeaftaler, der alle træder i kraft den 1. januar 2022. Fem af aftalerne er på rådgiversiden, og her har Rambøll og Krüger netop vundet den såkaldte ’A3’-aftale ’Detailplanlægning Spildevand’, der omfatter detailplanlægning herunder hydrauliske analyser af fornyelse af spildevandsanlæg. Aftalen dækker geografisk hele Aarhus Kommune, og den indbefatter adskillelse af regn- og spildevand, klimatilpasning, levetidsforlængelse og større ledningsomlægninger. Kompetente vandpartnere Til alle rammeaftaler til

Danmarks første Carix blødgøringsanlæg installeres på Solrød Vandværk12.11.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Den 30. oktober skrev Krüger under på en kontrakt med det forbrugerejede Solrød Vandværk a.m.b.a. om levering af et CARIX® anlæg til blødgøring af vandet på deres eksisterende vandværk. Det er det første CARIX®-anlæg, der er solgt uden for Tyskland, og det skal nu være med til at levere blødgjort, rent og sundt drikkevand til borgerne i Solrød. Det nyder miljøet også godt af. I Solrød har de en ambition om at levere drikkevand, der skal være blandt det bedste i Danmark. Den ambition vil Krüger gerne være med til at indfri og har netop indgået en aftale om at levere et moderne blødgøringsteknologi til vandværket. CARIX® teknologien er velkendt i Tyskland men ny i Danmark, hvilket gør Solrød Vandværk til det første sted i Danmark, der får installeret et CARIX® anlæg. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Krügers søsterselskab Veolia Water Technologies Tyskland, der leverer procesdesignet og procesmæssige nøglekomponenter, mens Krüger står for overordnet projekt- og projekteringsle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand. Herigennem bidrager vi sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Juni 2021 blev vi certificeret i verdensmålene af Bureau Veritas.