Jeudan A/S

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større erhvervs- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Kategori Nasdaq
Vis Alle
År
Vis Alle

Jeudan udbygger investeringerne i København K30.4.2022 12:29:51 CEST | Jeudan A/S | Intern viden

Jeudan har indgået aftale om erhvervelse af Antonigade 2-10, Kristen Bernikowsgade 1-13, Pilestræde 6-16 samt Østergade 32-34 og 42, der samlet går under betegnelsen Galleri K. Erhvervelsen sker gennem køb af Galleri K Retail ApS med en egenkapital og rentebærende gæld for ca. DKK 2 mia. Ejendommene, der har et samlet areal på ca. 25.000 m², har en fordeling med 41 % kontorer, 32 % detail, 6 % restauranter m.m. samt 21 % kælderarealer m.m., herunder parkering. Ejendommene overtages i løbet af andet kvartal 2022. Jeudan ejer i forvejen ejendomme med et samlet areal på ca. 40.000 m² i området Antonigade, Gl. Mønt, Kristen Bernikowsgade, Kronprinsensgade, Pilestræde, Sværtegade, og købet er dermed fint i tråd med Jeudans strategi om køb af velbeliggende ejendomme i København K. Ejerskabet af et af samlet areal på mere end 65.000 m2 i disse attraktive gader i København medfører mulighed for Jeudan for at skabe yderligere udvikling af området, der øger områdets og ejendommenes attraktivitet

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Forløb af ordinær generalforsamling20.4.2022 18:15:47 CEST | Jeudan A/S | Forløb af generalforsamling

Forløb af Jeudans ordinære generalforsamling 20. april 2022 Jeudans ordinære generalforsamling godkendte i dag årsrapporten for 2021, herunder den foreslåede resultatdisponering. Generalforsamlingen vedtog således bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på DKK 2,40 pr. aktie á DKK 20. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten, ligesom generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om bestyrelsens uændrede vederlag og udvalgshonorarer for 2022. Generalforsamlingen fornyede bestyrelsens bemyndigelse til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade Selskabet erhverve og besidde egne aktier op til 10 % af selskabskapitalen. Generalforsamlingen genvalgte adm. direktør Niels Jacobsen, adm. direktør Claus Gregersen, professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm og investment director Nicklas Hansen til bestyrelsen. Direktør Tommy Pedersen genopstillede ikke og generalforsamlingen nyvalgte adm. direktør Tom Knutzen. Som revisor genvalgte generalforsamlingen Deloitte Stat

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Dagsorden til ordinær generalforsamling22.3.2022 11:13:00 CET | Jeudan A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 20. april 2022, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Niels Jacobsen, tlf. 3947 9116 Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf. 7010 6070 Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 600 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk. Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45, indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Onsdag den 20. april 2022, kl. 16:30 hos Dansk Industri, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København K Generalforsamlingen kan følg

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Rapport for 1. halvår 202119.8.2021 13:36:36 CEST | Jeudan A/S | Halvårsrapport

Nettoudlejning på DKK 61 mio. ved halvåret – en tredobling i forhold til hele 2020 – hvor en stor del har økonomisk effekt i 2022 efter ombygning og indflytning Den høje kundetilgang medfører stigende udlejningsprocent i København til 97,8 mod 94,9 ved årsskiftet Omsætning på DKK 772 mio. i første halvår 2021 mod DKK 736 mio. for samme periode sidste år Resultat før finansielle poster (EBIT) på DKK 431 mio., svarende til niveauet sidste år Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 378 mio., svarende til niveauet sidste år Stigende renteniveau medfører positiv kursregulering af finansielle gældsforpligtelser med DKK 571 mio. Resultat før skat på DKK 1.149 mio. mod DKK 30 mio. for samme periode sidste år Nettoudlejning på DKK 61 mio. mod DKK -20 mio. for samme periode sidste år, hvor en stor del har økonomisk effekt i 2022 efter ombygning og indflytning Jeudan forventer fortsat et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) for 2021 i niveauet DKK 735-780 mio. (2020: DKK

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Delårsrapport for 1. kvartal 202120.5.2021 13:42:53 CEST | Jeudan A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Omsætning på DKK 399 mio. i første kvartal 2021 mod DKK 366 mio. samme periode sidste år – højere aktivitetsniveau i Projekt & Service med indretning af lejemål grundet høj udlejningsaktivitet Driftsresultat (EBIT) på DKK 196 mio., svarende til niveauet sidste år Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 170 mio., svarende til niveauet sidste år Stigende renteniveau medfører positiv kursregulering af finansielle gældsforpligtelser med DKK 501 mio. Efter 31. marts 2021 har der været en yderligere positiv kursregulering i niveauet DKK 150-175 mio. Resultat før skat på DKK 675 mio. mod DKK -26 mio. samme periode sidste år Nettoudlejninger frem til ultimo april på DKK 51 mio. mod DKK -29 mio. samme periode sidste år. Udlejningsprocent ekskl. udviklingsejendomme i København på 97,0 mod 94,9 ved årsskiftet, svarende til en stigning på 2,1 procentpoint Likviditetsberedskab på ca. DKK 1 mia. Jeudan forventer fortsat et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) for 2021 i niv

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Forløb af ordinær generalforsamling19.4.2021 16:58:23 CEST | Jeudan A/S | Forløb af generalforsamling

Jeudans ordinære generalforsamling godkendte i dag årsrapporten for 2020, herunder den foreslåede resultatdisponering. Generalforsamlingen vedtog således bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på DKK 2,40 pr. aktie á DKK 20. Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten, ligesom generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om bestyrelsens vederlag og udvalgshonorarer for 2021. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger, ligesom generalforsamlingen fornyede bestyrelsens bemyndigelse til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade Selskabet erhverve og besidde egne aktier op til 10 % af selskabskapitalen. Generalforsamlingen genvalgte adm. direktør Niels Jacobsen, adm. direktør Claus Gregersen, direktør Tommy Pedersen, professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm og investment director Nicklas Hansen til bestyrelsen. Som revisor genvalgte generalforsamlingen Deloitte Statsautoriseret Revisionspart

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Dagsorden til ordinær generalforsamling19.3.2021 10:19:49 CET | Jeudan A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 19. april 2021, kl. 15.30. Af hensyn til forsamlingsforbuddet og for at minimere smittespredningen af COVID-19 opfordres alle aktionærer til ikke at møde op på generalforsamlingen, men at følge generalforsamlingen via livestreaming på Jeudans hjemmeside, ligesom Jeudan opfordrer aktionærerne til at stemme enten pr. brev eller pr. fuldmagt. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Niels Jacobsen, tlf. 3947 9116 Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf. 7010 6070 Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Selskabets akti

1 vedhæftning

Indberetning af transaktioner med aktier i Jeudan A/S9.3.2021 15:46:13 CET | Jeudan A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen og regler for udstedere af aktier på Nasdaq Copenhagen A/S skal Jeudan hermed foretage indberetning af følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Jeudan A/S’ aktier (ISIN kode DK0061282464 og LEI-kode 529900MI0WOKLZH7MS98) og tilknyttede værdipapirer på Nasdaq Copenhagen A/S den 9. marts 2021 (indberetningsskema til Finanstilsynet er vedlagt som pdf-fil til indberetningen): Navn Årsag Art Antal stk. Kursværdi DKK Claus Okholm Nærtstående til bestyrelsesmedlem Helle Okholm Køb 3.253 804.631 Yderligere oplysninger: Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070 Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgænge

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Årsregnskabsmeddelelse 202026.2.2021 12:46:53 CET | Jeudan A/S | Årsregnskabsmeddelelse

Omsætning på DKK 1.534 mio. (2019: DKK 1.566 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 834 mio. (2019: DKK 836 mio.) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 733 mio. (2019: DKK 729 mio.) – svarer til en forrentning af egenkapitalen på 9,6 % mod en målsætning på mere end 8 % De udmeldte forventninger om et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på niveauet DKK 725-775 mio. på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,5 mia. blev dermed indfriet i et vanskeligt år med nedlukning af flere brancher Positiv værdiregulering af ejendomme m.m. med DKK 409 mio. (2019: DKK 1.267 mio.), svarende til 1,4 % af de samlede ejendomsværdier Faldende renteniveau medfører regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK -564 mio. (2019: DKK -916 mio.). Siden regnskabsafslutningen er renten dog steget. Positiv regulering af finansielle gældsforpligtelser for 2021 udgør aktuelt i niveauet DKK 450 mio. Resultat før skat blev DKK 578 mio. (2019: DKK 1.080 mio.) Likviditetsberedskab på DKK

1 vedhæftning

Indberetning af transaktioner med aktier i Jeudan A/S26.11.2020 07:47:48 CET | Jeudan A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen og regler for udstedere af aktier på Nasdaq Copenhagen A/S skal Jeudan hermed foretage indberetning af følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Jeudan A/S’ aktier (ISIN kode DK0061282464 og LEI-kode 529900MI0WOKLZH7MS98) og tilknyttede værdipapirer på Nasdaq Copenhagen A/S den 25. november 2020: Navn Årsag Art Antal stk. Kursværdi DKK Claus Okholm Nærtstående til bestyrelsesmedlem Helle Okholm Køb 2.293 555.385 Yderligere oplysninger: Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070 Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Co

1 vedhæftning

Indberetning af transaktioner med aktier i Jeudan A/S16.11.2020 12:45:12 CET | Jeudan A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen og regler for udstedere af aktier på Nasdaq Copenhagen A/S skal Jeudan hermed foretage indberetning af følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Jeudan A/S’ aktier (ISIN kode DK0061282464 og LEI-kode 529900MI0WOKLZH7MS98) og tilknyttede værdipapirer på Nasdaq Copenhagen A/S den 13. november 2020: Navn Årsag Art Antal stk. Kursværdi DKK Claus Okholm Nærtstående til bestyrelsesmedlem Helle Okholm Køb 2.454 588.960 Yderligere oplysninger: Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070 Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Co

1 vedhæftning

Indberetning af transaktioner med aktier i Jeudan A/S16.11.2020 12:41:45 CET | Jeudan A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen og regler for udstedere af aktier på Nasdaq Copenhagen A/S skal Jeudan hermed foretage indberetning af følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Jeudan A/S’ aktier (ISIN kode DK0061282464 og LEI-kode 529900MI0WOKLZH7MS98) og tilknyttede værdipapirer på Nasdaq Copenhagen A/S den 13. november 2020: Navn Årsag Art Antal stk. Kursværdi DKK Helle Okholm Bestyrelsesmedlem Køb 4.000 959.837 Yderligere oplysninger: Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070 Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.d

1 vedhæftning

Jeudan A/S - Delårsrapport for 1.-3. kvartal 202012.11.2020 14:47:11 CET | Jeudan A/S | Kvartalsrapport

Omsætning på DKK 1.147 mio. i første til tredje kvartal 2020 (Q1-Q3 2019: DKK 1.188 mio.) med et forøget bruttoresultat til DKK 742 mio. (Q1-Q3 2019: DKK 731 mio.) Resultat før finansielle poster (EBIT) på DKK 650 mio. (Q1-Q3 2019: DKK 637 mio.) – en vækst på 2 % Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 575 mio. (Q1-Q3 2019: DKK 552 mio.) – en vækst på 4 % Et fortsat faldende renteniveau medfører negativ kursregulering af finansielle gældsforpligtelser med DKK 528 mio. (Q1-Q3 2019: negativ regulering DKK 1.417 mio.) Der er indtil videre i 2020 indgået aftaler om køb af 16 ejendomme for samlet mere end DKK 1,2 mia. Ca. 60 % af ejendommene overtages i 4. kvartal 2020 eller senere Udlejningsprocent i København på 94, svarende til en tomgangsprocent på 6 hvoraf 3 procentpoint relaterer sig til arealer der ikke er udlejningsbare grundet indretninger/ombygninger. Det samlede årlige lejepotentiale i København inkl. ejendomme overtaget i fjerde kvartal udgør ca. DKK 100 mio. Base

1 vedhæftning

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større erhvervs- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.