Furesø Kommune
Furesø Kommune

Vi lægger vægt på et godt og åbent samarbejde med offentligheden gennem en tæt og respektfuld kontakt til journalister og medier. I Furesø Kommune står vi derfor til rådighed bedst muligt med oplysninger og udtalelser i sager, som vedkommer borgerne.

 

Tine GramVelfærdsdirektør

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, Center for Børn og Voksne, Center for Sundhed og Seniorliv

Tlf:7235 4004tgr@furesoe.dk

Claus TorpBy- og kulturdirektør

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tlf:7216 5858clt1@furesoe.dk

Claus HolmUdviklings- og kommunikationschef

Ved pressehenvendelser uden for normal kontortid

Tlf:72164048clho@furesoe.dk

Byrådsmedlemmer

Gustav Juul (V)

Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation

gju@furesoe.dk

Preben S. Pettersson (A)

1. viceborgmester; Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation; Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig

Tlf:7216 5007psp@furesoe.dk

Susanne Mortensen (C)

Formand for Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Tlf:7216 3950smo@furesoe.dk

Hasan Yilmaz (A)

Formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv; Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:2145 0704hyi@furesoe.dk

Lars Carpens (V)

Medlem af Udvalget for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Tlf:2530 3387lcar@furesoe.dk

Lene Munch-Petersen (A)

Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5660lmp@furesoe.dk

Øjvind Vilsholm (Ø)

Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:2027 4465oev@furesoe.dk

Henrik Poulsen (A)

Formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelser; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5008hpo@furesoe.dk

Egil Hulgaard (C)

Formand for Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt

Tlf:2151 8188efh@furesoe.dk

Niels Bjerre Degn (A)

Næstformand i Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt

Tlf:2466 3526nbd1@furesoe.dk

Bettina Ugelvig Møller (A)

Formand for Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Næstformand af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tlf:7216 5909bum1@furesoe.dk

Lene Bang (A)

Næstformand i Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tlf:2148 2223lba1@furesoe.dk

Muhammed Bektas (A)

Næstformand i Udvalg for kultur, fritid og idræt; Medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation; Medlem af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Tlf:4267 5512mbe1@furesoe.dk

Jesper Larsen (V)

Medlem af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Tlf:6131 5375jla1@furesoe.dk

Tine Hessner (B)

Formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt; Medlem for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Tlf:4119 6041tih1@furesoe.dk

Berit Torm (V)

Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Medlem af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tlf:2526 5518bto1@furesoe.dk

Lars Carstensen (C)

2. viceborgmester; Formand for Udvalg for digitalisering og innovation; Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:7216 3997lnc1@furesoe.dk

Carsten Svensson (O)

Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tlf:9393 1164csv1@furesoe.dk

Søren Bronee Bronér (I)

Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation

Tlf:2113 1472sbb1@furesoe.dk

Cecilia Zade Iseni (C)

Næstformand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt

Tlf:24875195czi3@furesoe.dk

Vi lægger vægt på et godt og åbent samarbejde med offentligheden gennem en tæt og respektfuld kontakt til journalister og medier. I Furesø Kommune står vi derfor til rådighed bedst muligt med oplysninger og udtalelser i sager, som vedkommer borgerne.