Forsikring & Pension

F&P er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring14.6.2022 10:41:37 CEST | Pressemeddelelse

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, om ulykkesforsikringen dækker, hvis man kommer til skade, mens man hjælper genboen med at klippe hæk? Hvad man skal være opmærksom på, hvis man har en dyr cykel og den bliver stjålet? Og om kaskoforsikringen dækker, hvis man en potentiel køber ikke kommer tilbage med bilen efter en prøvetur?

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring17.5.2022 13:57:37 CEST | Pressemeddelelse

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, hvilken forsikring der dækker, hvis en legekammerat er på besøg og kommer til skade på trampolinen? Hvordan indboforsikringen dækker, hvis man har brug for genhusning? Og om man skal betale selvrisiko, hvis man påkører et rådyr?

Brevkasse: Uvildige rådgivere fra Forsikringsoplysningen gør dine læsere klogere på forsikring21.4.2022 10:00:00 CEST | Pressemeddelelse

De fleste ved, at forsikringer er gode at have, men ved dine læsere, hvad der helt præcist gælder i enkeltsager? Har de fx styr på, om forsikringen dækker, hvis man kører galt på motorcykel i et solouheld? Om grundejerforeningen bør have en forsikring, når der indkaldes til fælles vej- og oprydningsdag? Og om forsikringen dækker, hvis man spilder rødvin ud over gulvtæppet i et lejet sommerhus?

F&P: Udspil til CO2-afgift sigter på vigtig balance mel-lem nationale klimamål og grøn eksport20.4.2022 12:31:25 CEST | Pressemeddelelse

F&P ser positivt på regeringens forslag til en CO2-afgift. Udspillet er et godt oplæg til at finde en endelig politisk aftale, som balancerer hensynet til at nå Danmarks målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. og samtidig tager højde for, at der ikke må flyttes vigtige arbejdspladser ud af landet. F&P peger på, at en CO2-afgift ikke kan stå alene, når Danmark skal være ledende eksportør af grønne løsninger. Der er samtidig også behov for bedre offentlige incitamenter til investeringer i klimateknologier og klare rammer for grønne investeringer.

F&P: Accelereret grøn omstilling kræver mobilisering af milliarder af investeringer19.4.2022 10:08:26 CEST | Pressemeddelelse

Den nye ekstraordinære sikkerhedspolitiske situation kalder på nye ekstraordinære tiltag. Forsikrings- og pensionsbranchen hilser regeringens udspil om udbygning af grøn energi velkommen og peger på, at udspillet vil kræve mange milliarder for offentlige og private investeringer. Organisationen opfordrer derfor til, at der kommer en konkret investeringsplan, ligesom der bør sættes fart på Nordsøens energiø, der allerede er besluttet, men stadig kun er på tegnebrættet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

F&P er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.