Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Abonnér på pressemeddelelser
Følg

Abonner på pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Abonner på alle pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut ved at registrere din e-mail nedenfor. Det er ligeså let at melde fra igen.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.
Pressemeddelelse
35
Menu

Gymnasieelever taber ved at komme til eksamen i naturvidenskabelige højniveaufag15.11.2016 06:33 | pressemeddelelse

Hvis du har matematik eller fysik som højniveaufag i gymnasiet, vil du gennemsnitligt set få lavere karakterer til både mundtlig og skriftlig eksamen, end du fik i årskarakterer. Derimod får du gennemsnitligt set den samme karakter til eksamen, som du fik i årskarakter i fagene dansk, engelsk og samfundsfag. Det fremgår af en ny registeranalyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Gymnasiekarakterer er bedre end deres rygte til at få mønsterbrydere på universitetet9.12.2015 13:06 | pressemeddelelse

Karakterer på studentereksamensbeviset er ofte bedre til at skaffe mønsterbrydere adgang til universitetet end alternative optageformer som kvote 2 og optagelsesprøver. Det konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut i en ny analyse af den sociale profil i optagesystemet. Analysen er offentliggjort 9. december i forbindelse med en høring arrangeret af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Universiteter udbygger støtte til studerende - men rammer de rigtigt?3.11.2015 10:38 | pressemeddelelse

Universiteterne optager i dag en langt større andel af en ungdomsårgang som studerende end tidligere. Mens universiteterne i starten af 1990’erne optog ca. 7500 nye studerende hvert år, var optaget i 2015 steget til knap 29.000 nye studerende. Samtidig med at gruppen af studerende er blevet større og mere bredt sammensat, er universiteterne i stigende grad begyndt – ud over den almindelige undervisning - at etablere forskellige tilbud om støtte til studerende.

Gode skoleledere "forstyrrer" lærerne13.8.2015 10:00 | pressemeddelelse

Når en skoleleder stiller gode spørgsmål til sine læreres praksis og dermed understøtter en undersøgende tilgang til det at lave god undervisning, opfattes det af lærerne som god skoleledelse. Skoleledere kan altså med fordel ’forstyrre’ lærerne ved at stille spørgsmål, som udfordrer lærernes tænkning og åbner praksis. Det giver anledning til, at ledelse og lærere i fællesskab kan undersøge og udvikle skolens pædagogiske og didaktiske praksis. Det er en af hovedpointerne i undersøgelsen ”Ledelse tæt på undervisning og læring”, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggør 13. august 2015.

Uddannelser bakser med at få udbytte af undervisningsevalueringer15.4.2015 17:20 | pressemeddelelse

Det er en udfordring for universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier at få et værdifuldt udbytte af de evalueringer, de gennemfører af deres undervisning. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut offentliggør 15. april 2015. Undersøgelsen peger blandt andet på, at det ikke er alle undervisere, der tager ejerskab til undervisningsevalueringerne, og på at de studerende ofte ikke deltager i evalueringerne.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.