Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.
Pressemeddelelse
44
Menu

Gymnasieelever taber ved at komme til eksamen i naturvidenskabelige højniveaufag15.11.2016 06:33 | pressemeddelelse

Hvis du har matematik eller fysik som højniveaufag i gymnasiet, vil du gennemsnitligt set få lavere karakterer til både mundtlig og skriftlig eksamen, end du fik i årskarakterer. Derimod får du gennemsnitligt set den samme karakter til eksamen, som du fik i årskarakter i fagene dansk, engelsk og samfundsfag. Det fremgår af en ny registeranalyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

  • 1
  • 2
  • 3
  • Sidste
  • >>
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.