Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Energistyrelsen fastsætter tidspunkt for udbud af Energiø Nordsø og fastholder samlet tidsplan5.7.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Efter tæt dialog med markedet og statens rådgivere er grundlaget for at vælge en hensigtsmæssig retning for det videre arbejde med energiøen i Nordsøen styrket markant. Samtidig står det klart, at værdien af at investere i mere tid til det udbudsforberedende arbejde for at sikre et solidt, fagligt beslutningsgrundlag, som kan fremtidssikre den kommende energiø i Nordsøen og indvarsle en ny epoke i udbygningen med dansk havvind vil være stor. Energistyrelsen rykker derfor igangsættelsen af udbuddet af Energiø Nordsø op til 12 måneder, men vurderer, at tiden kan indhentes senere i processen.

Energistyrelsen udgiver analyse af behovet for støtte til vedvarende energi på land13.6.2022 16:12:46 CEST | Nyhed

De teknologineutrale udbud giver opstillere af vedvarende energi (VE) i form af landvindmøller, åben dør-havvindmøller, bølgekraftanlæg, vandkraftværker eller solcelleanlæg adgang til støttekroner og elprissikring. Med ophæng i Klimaaftalen for energi og industri mv. fra 22. juni 2020 har Energistyrelsen udarbejdet en ny analyse, der undersøger, hvorvidt der fremadrettet er behov for de teknologineutrale udbud.
  • 1
  • 2
  • Sidste
  • >>

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.