Energinet

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Pressemeddelelse
13
Menu

Energinet vil give ekstra beskyttelse til søkablerne til Bornholm20.6.2017 09:39 | pressemeddelelse

Bornholms elforsyning afhænger primært af tre søkabler, som forbinder øen til Sverige. Over de seneste 12 år er det fire gange sket, at ankre fra skibe har revet fat i kablerne og medført strømsvigt på Bornholm. Derfor undersøger Energinet nu muligheden for at beskytte kablerne bedre. ”Vi vil forsøge at spule kablerne længere ned i havbunden, så de kommer i større sikkerhed for skibstrafik. En bedre beskyttelse af elkablerne i Østersøen vil først og fremmest øge forsyningssikkerheden til bornholmerne, men det vil også forlænge kablernes forventede levetid, hvilket gør det til en økonomisk rentabel øvelse”, forklarer Per Lundby Andersen fra Energinet, som står i spidsen for projektet. Energinet har i april scannet havbunden, og nu går man i gang med at teste, om det kan lade sig gøre at spule kablerne ned i den sydlige sejlrende. Nedspulingen går ud på, at man på hver side af kablet spuler dele af havbunden væk, hvorefter kablet vil synke længere ned. Denne metode betyder, at kablerne k

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.