DEO
DEO

Rasmus Nørlem SørensenChefanalytiker og sekretariatsleder

Sekretariatsleder og chefanalytiker i DEO. Ekspert i EU’s demokrati, europæisk offentlighed, folkelig deltagelse og lobbyisme. Følger desuden nøje med i de store politiske debatter i Europa - herunder Brexit, EU's fremtid, social søjle, vækststrategi, og frihandel.

Rasmus har arbejdet som EU-journalist, redaktør og mødearrangør siden 2009 og optræder jævnligt i medierne som europæisk ekspert og kommentator.

Tlf:+45 61 27 72 56rasmus@deo.dk

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa. Vi er partipolitisk neutrale, men stiller kritiske spørgsmål og sætter problemer til debat. Vi arbejder for at engagere folk i EU-spørgsmål og søger at skabe rammerne for en levende og kvalificeret demokratisk debat. 
 
DEO’s formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker vi at aktivere flest mulige i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

Rasmus Nørlem SørensenChefanalytiker og sekretariatsleder

Sekretariatsleder og chefanalytiker i DEO. Ekspert i EU’s demokrati, europæisk offentlighed, folkelig deltagelse og lobbyisme. Følger desuden nøje med i de store politiske debatter i Europa - herunder Brexit, EU's fremtid, social søjle, vækststrategi, og frihandel.

Rasmus har arbejdet som EU-journalist, redaktør og mødearrangør siden 2009 og optræder jævnligt i medierne som europæisk ekspert og kommentator.

Tlf:+45 61 27 72 56rasmus@deo.dk

Kasper Tonsberg SchlieUndervisningschef

Ansvarlig for DEO’s undervisningsprojekter om EU, der består af alt fra rollespil til videoer og e-bøger.

Kasper er cand.soc. i historie og samfundsfag og har været gymnasielærer og freelancejournalist i en årrække, før han kom til DEO.

DEO’s undervisningsmaterialer kan downloades frit fra www.undervisning.deo.dk

Tlf:42 63 04 16kasper@deo.dk

Staffan DahllöfJournalist og researcher

Ekspert i EU's udvikling, institutioner og magtbalance, åbenhed og aktindsigt, retspolitik og borgerrettigheder. Underviser journalister i Danmark og Europa i EU-journalistik, aktindsigt med mere.

Staffan har været tilknyttet DEO som journalist ved NOTAT (siden 1993) og har bidraget som forfatter til flere af vores nylige udgivelser i bogserien Samfundstanker.

Tlf:21 46 49 92staffan@deo.dk

Zlatko JovanovicProjektleder og analytiker

Zlatko er ph.d. i historie med speciale i nationalisme, identitet, historiebrug, populærkultur og populisme i tidligere Jugoslavien. Har undervist, forsket og skrevet om Balkan.

Zlatko er opvokset i Bosnien-Hercegovina, bosat i Danmark siden 1993. Stort netværk på Balkan og blandt Balkan-kendere. Hovedforfatter til DEO's Samfundstanker #11 Skal hele Balkan med i EU?

Tlf:22 33 35 67zlatko@deo.dk

Vibe TermansenSeniorprojektleder og analytiker

Ekspert i polsk politik, samfund og historie. Følger med i samudviklingen i hele Centraleuropa, derunder demokrati- og retsstatsprincipper, medier, menneskerettigheder, LGBT, historiepolitik, klima, udvandring, fri bevægelighed, og forholdet til udlandet.

Vibe er cand.mag. i historie og østeuropastudier. Arbejdede som journalist og redaktør ved Weekendavisen 2008-18. Desuden har hun arbejdet for Den danske Ambassade i Warszawa, skrevet for Information og holdt foredrag. Hun udgav i 2019 bogen Kampen om Centraleuropa.

vibe@deo.dk

Michael Birkkjær LauritsenAnsvarlig for DEO's rejser i Europa

Michael er cand.mag. i historie og Europastudier med speciale i EU-Kommissionens embedsværk. Har arbejdet med EU, Europa, journalistik, oplysning og debat siden 2009.

Har bred opdateret viden om de baltiske lande, Polen og Spanien, herunder disses forbindelser til EU. Fungerer som rejseleder i disse lande. Bosat med familie i A Coruña, Galicien, Spanien.

Tlf:+45 61 71 27 74michael@deo.dk

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa. Vi er partipolitisk neutrale, men stiller kritiske spørgsmål og sætter problemer til debat. Vi arbejder for at engagere folk i EU-spørgsmål og søger at skabe rammerne for en levende og kvalificeret demokratisk debat. 
 
DEO’s formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker vi at aktivere flest mulige i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.