Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Fejl i lønindekset for 3. kvartal 202014.1.2021 13:01:55 CET | Pressemeddelelse

Danmarks Statistik har identificeret en fejl i en indberetning til et af de eksterne lønsystemer, som Danmarks Statistik modtager oplysninger fra til lønstatistikken. Det påvirker indberetningen for Folkekirken til det implicitte lønindeks for den statslige sektor for 3. kvartal 2020. Fejlen består i, at der ikke er medtaget præsterede timer for timelønnede, hvorfor de ikke indgår i beregningen i 3. kvartal, ligesom de gør i 2. kvartal. Da timelønnede typisk er lavere lønnet end fastlønnede, betyder det, at lønudviklingen kommer til at fremstå højere, end det faktisk er tilfældet. Det forventes, at justeringen er af en sådan størrelse, at den vil påvirke den samlede lønudvikling for de statsansatte i nedadgående retning. Fejlen vedrører kun 3. kvartal 2020. Danmarks Statistik gør særligt opmærksom på fejlen, fordi den kan have betydning for de data, der indgår i reguleringsordningen vedrørende lønudviklingen for staten. Danmarks Statistik afventer nye data fra lønsystemet, og vi har en

Flere handler på internettet under Covid-1927.11.2020 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Andelen af danskere, der handler på internettet, er steget med fem procentpoint fra 2019 til 2020. Stigningen er den højeste i de seneste syv år. I dag udkommer It-anvendelse i befolkningen, og her kan man blandt andet også læse om brug af apps til at reducere madspil og til dating. (Bemærk, at vi i den første version af pressemeddelelsen var kommet til at bytte om på årstallene i den første linje i underrubrikken. Stigningen skete fra 2019 til 2020. Beklager.)

De danske tobakspriser er steget mindst i Europa mellem 1998 og 201927.10.2020 07:30:00 CET | Pressemeddelelse

Prisen på tobak er i Danmark steget med cirka to tredjedele de seneste 20 år. I samme periode er tobakspriserne tredoblet i EU som helhed. Trods stigningen er de danske husstandes forbrug i kroner på tobak i gennemsnit faldet med 70 procent på 20 år. I europæisk perspektiv var de danske tobakspriser i 2019 relativt lave i forhold til priserne på ting som fødevarer, tøj og transport.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.