Cepos

CEPOS er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank og CEPOS er en forkortelse af 'Center for Politiske Studier'.

CEPOS: Kommentarer til Klimarådets statusrapport28.2.2023 11:03:00 CET | Pressemeddelelse

CEPOS' analysechef Otto Brøns-Petersen har følgende kommentarer til Klimarådets statusrapport. ”Klimarådet deler CEPOS’ vurdering (fra november 2022) af, at opfyldelse af 70 pct.-målet sandsynligvis ikke er nok til at opfylde EU's krav til ikke-kvotesektoren. Det skyldes, at klimapolitikken i for høj grad har satset på at nedbringe udledninger omfattet af kvotesektoren, som EU ikke stiller krav til Danmark om. Der er brug for en alvorlig opstramning af valget af både mål og midler i dansk klimapolitik, som er for tilfældigt valgt og ikke er strengt omkostningseffektive,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS. ”Selvom Klimarådet fastholder klimaafgiften som det centrale redskab, er det stærkt betænkeligt, at Rådet også anbefaler mere kontrol og regulering samt mere direkte statslig involvering i kulstofbinding (CCS) for at forcere de danske udledninger. Jeg undrer mig også over, at Rådet vil fastholde mængdemæssige reduktionskrav til landbruget, når der indføres en klimaafgift
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sidste
  • >>

CEPOS er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank og CEPOS er en forkortelse af 'Center for Politiske Studier'.