Center for Offentlig Innovation
Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation. COI er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne. Parterne har dannet en politisk følgegruppe med finansministeren som formand. Den politiske følgegruppe får årligt en mundtlig redegørelse for centrets aktiviteter. Parterne har også dannet en administrativ styregruppe, som godkender handlingsplan for COI, følger arbejdet og får forelagt status for fremdriften i de enkelte aktiviteter.
  • Center for Offentlig Innovation
Pressemeddelelse
7
Menu
Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation. COI er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne. Parterne har dannet en politisk følgegruppe med finansministeren som formand. Den politiske følgegruppe får årligt en mundtlig redegørelse for centrets aktiviteter. Parterne har også dannet en administrativ styregruppe, som godkender handlingsplan for COI, følger arbejdet og får forelagt status for fremdriften i de enkelte aktiviteter.
  • Center for Offentlig Innovation