Beskæftigelsesministeriet
Pressemeddelelser
134
Menu

Stina Vrang Elias udpeget som formand for NFA8.2.2019 10:19:39 | Pressemeddelelse

Administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias er udpeget som ny bestyrelsesformand på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af NFA i henhold til ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’. Stina Vrang Elias er udpeget for en 4-årig periode, som løber frem til og med 2022. Hun tager over efter professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, der har været formand for NFA’s bestyrelse siden 2001. Beskæftigelsesminister Troels Lund siger: - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø får med Stina Vrang Elias en formand med stor viden og erfaring fra forsknings- og uddannelsesområdet og derudover et stort kendskab til det danske Arbejdsmarked. Jeg er helt sikker på, at Stina Vrang Elias er den rette til at omsætte forskningsresultater til praktiske løsninger, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne rundt omkring i virksomhederne. Det er en vigtig dagsord

Danmark undgår unødige regler – virksomheder sparer 1,8 mia. kr.4.2.2019 15:50:36 | Pressemeddelelse

Virksomhederne vil samlet set spare 1,8 mia. kr. om året som følge af regeringens fokus på overimplementering af lovgivning fra EU. Det viser en opgørelse over det, man har fået ud af arbejdet i bl.a. Implementeringsrådet (IR) og regeringens Implementeringsudvalg (IU). Langt størstedelen af pengene stammer fra Fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som bl.a. implementerede det såkaldte nitratdirektiv mindre byrdefyldt i forhold til tidligere, hvilket i sig selv har givet 1,5 mia. kr. i årlige byrdelettelser. Selv om Fødevare- og landbrugspakken ikke er behandlet i regeringens Implementeringsudvalg, der blev oprettet kort før pakkens vedtagelse, er den et væsentligt bidrag til regeringens arbejde med at reducere byrder i forbindelse med EU-lovgivning. Redskaber, der nu er en integreret del af IU-arbejdet, blev anvendt til at afsøge muligheder for at ændre implementeringen af nitratdirektivet. Dertil kommer ca. 200 mio. kr. fra udvalgets arbejde med bl.a. at undersøge og ændre eksisteren

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for december 201831.1.2019 09:07:35 | Pressemeddelelse

Ledigheden er faldet i december 2018. Der var således 700 færre ledige end måneden før. Ledigheden er blevet nedjusteret for november måned, så ledigheden i både november og december nu ligger på 3,8 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 104.400 fuldtidspersoner i december. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden fortsætter med at falde i december måned, samtidig med at flere og flere kommer i beskæftigelse. Det er positivt, at så mange flere har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Siden Lars Løkke Rasmussen overtog statsministerposten i sommeren 2015, er bruttoledigheden faldet med 20.600 fuldtidspersoner. - Vi kan også se, at antallet på offentlig forsørgelse generelt rasler ned. Godt 60.000 færre fuldtidspersoner på tre år. Det svarer til, at udgifterne til offentlig forsørgelse er 4,8 mia. kr. lavere end i 2015. Det er en kæmpe gevinst for den enkelte, som kommer i job. Det er o

Næsten 30 procent af jobparate kontanthjælpsmodtagere registrerer ikke jobsøgning28.1.2019 14:21:43 | Pressemeddelelse

Der er mange jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke registrerer deres jobsøgning. Kommunerne ved derfor ikke, om de søger job. Knap 30 procent har ikke registreret nogen jobsøgning i september måned. 11 procent eller 1.481 personer har ikke gjort det i tre sammenhængende måneder. Det viser en ny opgørelse over jobsøgning blandt kontanthjælpsmodtagere, som Styrelsen for Arbejdsmarked har lavet. I nogle kommuner er det op til 80 procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, som i september måned ikke har registreret nogen jobsøgning. Selvom nogle kan have søgt job uden at have registreret det på Jobnet.dk, er tallene bekymrende, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Ikke mindst i lyset af at regeringen tidligere har indgået en aftale, som giver kommunerne større frihed til selv at tilrettelægge indsatsen for ledige og fjerner en lang række unødige proceskrav. Troels Lund Poulsen har derfor nu skrevet til samtlige af landets kommuner og bedt de af dem, hvor problemet

Beskæftigelsesministerens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 201822.1.2019 08:59:56 | Pressemeddelelse

I november 2018 var der 2.767.800 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 3.200 flere job i november måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - I november kom der 3.200 flere private job. Ser man tilbage til sommeren 2015, er der i alt kommet 159.900 flere private job. Det er meget positivt. - Det danske arbejdsmarked vokser og vokser. Tager man højde for sæsonudsving, er antallet af lønmodtagere i den private sektor i gennemsnit steget med knap 3.900 personer, hver måned siden regeringen trådte til i sommeren 2015. Det er en glæde som minister at se, hvor stærkt den danske økonomi står. - Vi er nu klar til at sætte gang i et forsøg med at lade a-kasser få et større ansvar for at få ledige i job. A-kasserne får en historisk mulighed for at vise, hvad de kan, og jeg håber, at de griber chancen, så vi kan endnu flere ledige hurtigt tilbage i job. - Regeringen er også kommet med et ungeudspil, der skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre. Vi vil
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>