Beskæftigelsesministeriet
Pressemeddelelser
167
Menu

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CEST | Pressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

Troels Lund Poulsen vil inspirere flere virksomheder til at samarbejde om opkvalificering27.4.2019 12:37:11 CEST | Pressemeddelelse

Beskæftigelsesministeren ønsker at udbrede en model, hvor virksomheder samarbejder om at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft. Midlet er opkvalificering af virksomhedens ansatte, samtidig med at ledige opkvalificeres til job eller faglært uddannelse inden for deres fag. Uddannelsesmodellen er udviklet i et samarbejde mellem syv midtjyske virksomheder, der er gået sammen om at komme manglen på arbejdskraft i deres branche til livs ved at efteruddanne medarbejdere og opkvalificere ledige flygtninge. Projektet har opnået gode resultater med kun et enkelt frafald ud af i alt 32 personer, som er fordelt på 16 ansatte og 16 ledige flygtninge. Virksomhederne har kørt projektet i samspil med jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Det har givet en god afveksling mellem job og uddannelse og sikret, at opkvalificeringen er rettet mod det konkrete job. Derudover har man gjort brug af offentlige ordninger, som eksempelvis virksomhedspraktik, løntilskud, IGU-forløb og danskundervisning. Nu skal

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 201925.4.2019 09:17:07 CEST | Pressemeddelelse

I februar 2019 var der 2.776.400 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 400 flere job i februar måned. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Igen i februar ser vi, at antallet af private job fortsætter med at stige, og at beskæftigelsen på ny slår rekord. Ser man tilbage til sommeren 2015, er der kommet 168.500 flere private job. Det er meget positivt. - Samtidig ser vi, at markant flere arbejder ved siden af kontanthjælpen i småjob. På to år er antallet, der arbejder på den måde, steget med 30 procent. Det er godt, at flere har småjob, fordi det kan være en god måde at få foden inden for på arbejdsmarkedet. - Jeg er også rigtig glad for, at vi med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen er blevet enige om, hvilke a-kasser der skal forsøge at løfte opgaven med at få flere ledige i arbejde. De ni udvalgte a-kasser har en enestående chance for at vise, at de med deres kendskab til medlemmerne er de rette til at matche ledige og virksomheder. - Det gør

I takt med alderen: Flere forventer at arbejde efter pensionen4.4.2019 08:15:58 CEST | Pressemeddelelse

Flere forventer at udskyde livet som folkepensionist jo tættere de kommer på pensionsalderen. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der baserer sig på svar fra omkring 11.500 personer over 50 år. Kigger man på gruppen mellem 50 og 59 år med tungt eller hurtigt arbejde, så forventer otte procent at arbejde efter pensionen, mens det for dem mellem 60 og 64 år med tilsvarende arbejde er 15 procent. Det vil sige, at der næsten er tale om en fordobling. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Det er godt, at flere seniorer gerne vil tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet i takt med, at folkepensionsalderen nærmer sig. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så bliver vi ældre og har det heldigvis også bedre oppe i årene. Derfor er der behov for at flere, der kan, arbejder efter pensionen, hvis vi skal have råd til et stærkt velfærdssamfund. - Noget af udviklingen kan selvfølgeligt skyldes, at dem, der er nedslidte, har trukket sig tilbage, når de run
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>