Aarhus Universitet: Science and Technology
Aarhus Universitet: Science and Technology

ICROFS, Internationalt Center for forskning i økologiske fødevaresystemer. icrofs.dk

  • Aarhus Universitet: Science and Technology

Ny metode til at aktivere receptorkomplekser åbner nye perspektiver i den grønne omstilling20.1.2023 13:35:07 CET | Pressemeddelelse

Forskere fra Aarhus Universitet har nu defineret det receptorkompleks, der er afgørende for, at der igangsættes en symbiose mellem bakterier og bælgplanter. Opdagelserne er offentliggjort i Science, og her beskriver forskerne en ny teknik, der bruger nanobodies fra lamaer til at undersøge receptorkomplekser i planter. Til forskernes overraskelse kunne teknikken også identificere bygreceptorer med en lignende funktion, hvilket åbner et helt nyt perspektiv. Resultaterne gør det måske muligt at opbygge symbiosen i vigtige kornafgrøder og derved understøtte den grønne omstilling og sikre en mere bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden.

ICROFS, Internationalt Center for forskning i økologiske fødevaresystemer. icrofs.dk

  • Aarhus Universitet: Science and Technology