Aarhus Universitet: Science and Technology
Aarhus Universitet: Science and Technology

ICROFS, Internationalt Center for forskning i økologiske fødevaresystemer. icrofs.dk

  • Aarhus Universitet: Science and Technology

Kom til debat om fremtidens økologiforskning29.1.2020 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Fødevarebehovet stiger på grund af den voksende befolkning på globalt plan, hvilket sætter verdens begrænsede ressourcer under pres. Det kræver nytænkning og ny viden at udvikle bæredygtige fødevaresystemerne i det krydsfelt, og her spiller forskning i økologiske systemer en nøglerolle. Den 17. marts sætter ICROFS med et debatarrangement på Christiansborg fokus på, hvordan økologiforskning kan bidrage til den grønne omstilling.

Plantegenomer afslører basis for tilpasning til vidt forskellige klimaer15.1.2020 08:16:03 CET | Pressemeddelelse

Med nutidens klimaforandringer er det vigtigt, at planter kan tilpasse sig nye forhold for at overleve. Et internationalt forskerhold har ved hjælp af markforsøg og studier af plantegenomer fundet ud af hvilke områder i genomet, der påvirkes under tilpasning til lokale klimaforhold. Denne basale viden om lokal tilpasning er et første vigtigt skridt på vejen mod at klimasikre fremtidens afgrøder.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>

ICROFS, Internationalt Center for forskning i økologiske fødevaresystemer. icrofs.dk

  • Aarhus Universitet: Science and Technology