Miljøministeriet

Status på jordskredet i Randers31.1.2024 21:31:38 CET | Pressemeddelelse

I medfør af miljøskadeloven § 21, stk. 2. vil indsatsen med at afværge alvorlig miljøskade i forbindelse med jordskredet i Randers fremover blive hjemlet i miljøbeskyttelsesloven. Dette skyldes, at Kammeradvokaten har konstateret, at der ikke kan tilvejebringes den fornødne sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger. Dette medfører, at Miljøstyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om, at myndighedsansvaret for den resterende del af miljøskadesagen går tilbage til Randers Kommune pr. 1. februar. Afgørelsen er her til aften sendt til Randers Kommune. Samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Randers Kommune om at håndtere jordskredet, som stadig er i den akutte fase, fortsætter. Konkret vil Miljøstyrelsen deltage i de løbende krisemøder, ligesom Miljøstyrelsen vil sikre, at kommunen kan få vejledning hos styrelsen i både juridiske og miljømæssige spørgsmål. Kammeradvokaten undersøger fortsat, om andre virksomheder med relation til Nordic Waste A/S kan gøres ansvarlig
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye