Digizuite A/S

Ledende medarbejders og deres nærtståendes transaktioner

21.10.2021 12:14:57 CEST | Digizuite A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11 21-10-2021 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Digizuite A/S (”Digizuite” eller ”Selskabet”) har i henhold til Markedsmisbrugsforordningens Artikel 19 modtaget følgende notifikation om ledende medarbejderes og/eller disses nærtståendes transaktioner. 

Annette Skovbølling, bestyrelsesmedlem i Digizuite, har købt aktier i Digizuite den 21. oktober 2021: 13.600 stk. aktier til gennemsnitlig kurs 11,2463 svarende til DKK 152.949,66 i alt.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede skemaer.

Kontakter

John Norden

Certified Adviser

Norden CEF A/S

jn@nordencef.dk

Oliver Bottelet

CFO

ob@digizuite.com

Søren Skovbølling

Bestyrelsesformand

ssk@digizuite.com

Om Digizuite A/S

Digizuite is a SaaS company in Digital Asset Management software (DAM) that brings together all digital content in one central platform.

Through automated workflows and agile integrations, Digizuite removes manual workflows and streamlines the entire content value chain.

Customers choose Digizuite to have control over who, where and how corporate materials are used. It ensures fire control, risk reduction and helps to increase efficiency and revenue.
Digizuite is a global growth company and has realized 600% growth in ARR between 2017 and 2020. Today, the company has more than 50 employees between its headquarters in Denmark and its subsidiaries in the United States, United Kingdom, Belgium, and Ukraine.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum