Demant A/S

Demant A/S: Tidlig annoncering af periodemeddelelse for Q3 2022 samt opdaterede forventninger

1.11.2022 20:28:42 CET | Demant A/S | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 2022-13  1. november 2022

 

Tidlig annoncering af periodemeddelelse for Q3 2022 samt opdaterede forventninger

 

Omsætningsvækst for koncernen på 11 % (1% organisk) i Q3 som følge af øgede markedsandele i Hearing Aids og Diagnostics

I modsætning til vores forventninger påvirkes det amerikanske egenbetalingsmarked i stigende grad negativt
af makroøkonomiske forhold

Forventningerne til 2022 er justeret for at afspejle vores opdaterede syn på markedet samt de lavere end forventede resultater for koncernen:

Organisk vækst på 2-4 % (tidl. 4-6 %) og EBIT på DKK 3.150-3.450 mio. (tidl. DKK 3.500-3.800 mio.)

Omkostningsreducerende tiltag gennemføres for at justere forretningen til den aktuelle markedsudvikling

 

“I årets tredje kvartal har Diagnostics-forretningen klaret sig godt, og den har fortsat vundet markedsandele. Som følge af negativ udvikling på vores markeder har vi set dårligere end forventede resultater i forretningsområderne Hearing Care, Hearing Aids og Communications. Vores reviderede forventninger indebærer, at markedet fortsat vil udvikle sig svagt, og at vi vil opleve makroøkonomisk usikkerhed, som vil medføre lav forbrugertillid, og vi anser ikke længere udviklingen som midlertidig. Vi gennemfører derfor omkostningsreducerende tiltag på nogle områder i koncernen, men holder samtidig skarpt fokus på at levere innovative produkter og løsninger, som letter livet for vores brugere og kunder,” siger Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør.

 

 

Omsætning (DKK mio.)

 

Vækst

Forretningsområde

Q3 2022

Q3 2021

 

Organisk

Akkvisitiv

LCY

FX

Rapporteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hearing Aids

2.446

2.222

 

6 %

-2 %

4 %

6 %

10 %

   Heraf salg til Hearing Care

-470

-381

 

10 %

7 %

17 %

7 %

24 %

Hearing Care

2.018

1.848

 

-5 %

8 %

3 %

7 %

9 %

Diagnostics

613

469

 

12 %

5 %

18 %

13 %

31 %

Hearing Healthcare

4.607

4.159

 

1 %

3 %

4 %

7 %

11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications

256

243

 

0 %

0 %

0 %

5 %

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncern

4.863

4.402

 

1 %

2 %

4 %

7 %

11 %

 

 

Omsætning (DKK mio.)

 

Vækst

Forretningsområde

YTD 2022

YTD 2021

 

Organisk

Akkvisitiv

LCY

FX

Rapporteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hearing Aids

7.288

6.639

 

8 %

-2 %

6 %

4 %

10 %

   Heraf salg til Hearing Care

-1.365

-1.252

 

0 %

5 %

5 %

4 %

9 %

Hearing Care

5.950

5.585

 

-4 %

5 %

2 %

5 %

7 %

Diagnostics

1.679

1.312

 

15 %

3 %

18 %

10 %

28 %

Hearing Healthcare

13.552

12.284

 

4 %

1 %

5 %

5 %

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications

808

864

 

-10 %

0 %

-10 %

3 %

-7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncern

14.360

13.148

 

3 %

1 %

4 %

5 %

9 %

 

 • I Q3 genererede koncernen organisk vækst på 1 % samt yderligere vækst på 2 % fra akkvisitioner og på 7 % fra valutakurseffekter. Den samlede rapporterede omsætningsvækst for koncernen var 11 %.
 • Hearing Healthcare realiserede organisk vækst på 1 % som følge af solide resultater i Diagnostics, hvorimod Hearing Aids og Hearing Care ikke levede op til forventningerne i Q3.
  • I Hearing Aids fortsatte vi med at vinde markedsandele i Q3 trods øget makroøkonomisk modvind på høreapparatmarkedet. Væksten var drevet af solid stykvækst, hvorimod ASP-væksten var moderat negativ. ASP’en var positivt påvirket af de prisstigninger, der trådte i kraft fra begyndelsen af Q3, men geografiske og kanalmiksændringer påvirkede ASP’en mere negativt end forventet i perioden, især som følge af negativ vækst på det amerikanske egenbetalingsmarked.
  • Hearing Care leverede negativ organisk vækst i Q3, hvilket skyldes dårligere end forventede resultater i USA, den negative udvikling på det amerikanske egenbetalingsmarked samt vores beslutning om at træde ud af udvalgte managed care-kontrakter. Justeret for udviklingen i USA var den organiske vækst i Hearing Care flad i Q3. Høje sammenligningstal i Frankrig som følge af den høresundhedsreform, der blev gennemført sidste år, påvirkede ligeledes væksten negativt, hvilket dog var som forventet. Akkvisitioner i Hearing Care bidrog betydeligt til væksten i Q3, delvist som følge af den finansielle konsolidering af ShengWang fra 1. juli 2022.
  • Diagnostics fortsatte sit meget flotte momentum i Q3, og derudover var væksten positivt påvirket af akkvisitionen af Inventis Srl. i Q2.
 • Communications realiserede organisk vækst på 0 % i Q3, hvilket er lavere end forventet. Mens Enterprise Solutions leverede vækst, som i det store og hele var på niveau med vores planer, var væksten i Q3 negativt påvirket af det fortsat svage marked for gaming-headset, hvor vi ikke har set de sædvanlige sæsonbestemte opsving.
 • Koncernens bruttomargin udviklede sig positivt sammenlignet med den bruttomargin på 74,6 %, som vi realiserede i H1, hvilket til dels skyldes medvind skabt af de tidligere udmeldte prisstigninger. Den dynamiske forsyningssituation har fortsat en negativ effekt på koncernens bruttomargin, og selvom situationen er blevet lidt bedre i løbet af Q3, så er vores bruttomargin negativt påvirket af den større end normale løninflation.
 • Til trods for at den øgede inflation påvirkede vores omkostningsbase, var OPEX i Q3 på niveau med vores planer, og OPEX er derfor stadig håndterbar og stort set på niveau med vores forventninger. Koncernens OPEX så lav tocifret vækst i lokal valuta, hvoraf hovedparten kan tilskrives akkvisitioner.
 • Koncernens EBIT var lavere end forventet i Q3 trods solide resultater i Diagnostics og moderat positive valutakurseffekter. Denne udvikling skyldes et afdæmpet høreapparatmarked og resulterede i lavere end forventet omsætning i Hearing Aids og Hearing Care, især i USA, og i en fortsat svagere end forventet udvikling på gaming-markedet, hvilket påvirkede Communications negativt.
 • Koncernens cashflow var solidt i Q3 trods lageropbygning, og vi tilbagekøbte aktier for DKK 493 mio. I lyset af det svagere end forventede EBIT, et højt opkøbsniveau igennem hele året og den forventede afslutning af frasalget af Hearing Implants i Q2 2023 i stedet for i H2 2022 (se nedenfor) har vi besluttet at sætte vores aktietilbagekøb i bero resten af året. Det samlede aktietilbagekøb beløber sig til DKK 1.840 mio. år til dato den 31. oktober.
 • Som annonceret den 27. april 2022 har vi besluttet at afvikle vores Hearing Implants-forretning, som derfor indregnes separat som en ophørende aktivitet. Betinget af regulatoriske godkendelser og opfyldelsen af andre sædvanlige vilkår forventer vi nu, at frasalget af forretningsområdet til Cochlear Limited gennemføres i Q2 2023. Det var tidligere forventet at gennemføre transaktionen i slutningen af 2022, men de spanske konkurrencemyndigheder har overdraget sagen til EU-kommissionen, hvilket vil forlænge processen for godkendelse af transaktionen.
 • Som følge af lavere end forventet markedsvækst og for at tilpasse forretningen til den aktuelle udvikling på markedet gennemfører vi omkostningsreducerende tiltag i Hearing Care, Hearing Aids og Communications. I Hearing Care nedbringer vi antallet af vores butikker i USA med ca. 50 og justerer organisationen tilsvarende. I Hearing Aids vil vi gennemføre justeringer i udvalgte dele af vores centrale organisation, og vi har allerede igangsat lukningen af Bernafon-brandets hovedkvarter i Schweiz og påbegyndt overførslen af aktiviteterne til koncernens hovedkvarter i Danmark. I Communications vil vi ligeledes justere organisationen, således at den tilpasses de aktuelle forventninger til markedet. Vi forventer at gennemføre disse ændringer i løbet af de kommende måneder, hvilket vil medføre opsigelse af 150-200 medarbejdere globalt fordelt på Hearing Aids, Hearing Care og Communications. Vi forventer, at disse tiltag vil forbedre vores resultater allerede i H1 2023.

 

Forventninger til 2022

Vores forventninger til 2022, som er opsummeret i tabellen nedenfor, justeres for at afspejle dårligere end forventede resultater in Q3 samt lavere forventninger til resten af året.

 

Parameter

Forventninger til 2022

Organisk vækst

2-4 % (tidligere 4-6 %)

Akkvisitiv vækst

2 % baseret på omsætning fra virksomheder tilkøbt pr. 31. oktober 2022

Valutakursvækst

5 % baseret på valutakurser pr. 31. oktober 2022 og inkl. effekten af valutakurssikring

EBIT

DKK 3.150-3.450 mio. (tidligere DKK 3.500-3.800 mio.)

Effektiv skattesats

22-23 %

Gearing-multipel

Gearing-multiplen (NIBD i forhold til EBITDA) forventes ved udgangen af 2022 at ende på eller en anelse under 3,0 (tidligere lidt over 2,0-2,5)

Aktietilbagekøb

Sat i bero. År til dato den 31. oktober havde vi tilbagekøbt aktier for DKK 1.840 mio.

Resultat efter skat fra ophørende aktiviteter

Negativt med DKK 200-250 mio. (tidligere negativt med DKK 150-200 mio.)

 

Forventningerne er fortsat baseret på en række nøgleantagelser som beskrevet nedenfor (ændringer med fed skrift):

 

 • I Q3 var værditilvæksten på høreapparatmarkedet under vores justerede forventninger. Vi forventer nu  en samlet stykvækst på markedet i 2022 i den lave ende af det strukturelle niveau på 4-6 %. Derudover forventer vi nu, at ASP-væksten på markedet i højere grad end tidligere vil være negativt påvirket af geografiske og kanalmiksændringer og derfor vil udvikle sig mere negativt end den normalt forventede årlige nedgang på 1-2%.
 • Væksten på det franske høreapparatmarked vil være negativ i 2022 efter den ekstraordinære efterspørgsel i 2021, som efter vores skøn havde en positiv effekt på koncernens omsætning på DKK 300 mio. og på EBIT på DKK 150 mio. Vi forventer ikke at se en gentagelse af denne effekt. Udviklingen år til dato var mindst på niveau med vores forventninger.
 • Markedet for enterprise- og gaming-headset samt videoløsninger vil vokse under det estimerede strukturelle vækstniveau på ca. 12 %. Svækkelsen af gaming-markedet i Q3 var mere udtalt end forventet, og vi ser fortsat nogle forsyningsudfordringer for visse produktfamilier i Enterprise Solutions.
 • I H2 forventer vi fortsat at se Hearing Healthcare vinde markedsandele. Hvad angår Communications, forventer vi nu at se negativ encifret organisk vækst i den høje ende af spektret i H2 sammenlignet med 2021.
 • Forsyningssituationen vil forblive dynamisk i hele 2022 og vil resultere i højere komponent- og fragtomkostninger end normalt, hvilket vil have nogenlunde samme effekt som i 2021, men ikke vil medføre en betydelig negativ påvirkning af vores salgsaktiviteter.
 • Koncernens OPEX-base vil ikke opleve nogen effekt af midlertidige omkostningsbesparelser i 2022, som efter vores skøn beløb sig til DKK 150-200 mio. i H1 2021.
 • Vi forventer nu EBIT i Communications på ca. DKK -225 mio. i 2022 som følge af den fortsat negative udvikling på markedet samt udfordringer i forsyningskæden. Vi regner stadig med, at de grundlæggende vækstdrivere i markedet vil forblive intakte på mellemlang til lang sigt.
 • Det planlagte frasalg af Hearing Implants antages nu at blive gennemført i Q2 2023. Det samlede resultat efter skat fra ophørte aktiviteter i 2022 forventes nu at blive negativt med DKK 200-250 mio., hvilket afspejler den forsinkede indregning af positive engangseffekter som følge af justeringen af dagsværdien af aktiver og passiver i forbindelse med transaktionen. Ved gennemførelse af transaktionen vil DKK 700 mio. af den samlede sum på DKK 850 mio. blive betalt.

 

Demant afholder en telekonference den 2. november 2022 kl. 13.00. For deltagelse i konferencen anvendes
et af følgende telefonnumre: +45 7877 4197 (DK), +44 808 101 1183 (UK) eller +1 (785) 424 1634 (USA).
Pinkoden er 70355#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet på
www.demant.com, kort før konferencen starter.

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Peter Pudselykke, Investor Relations Officer

Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations

 

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum