Mdundo.com A/S

Mdundo viser kraftig vækst i 1. kvartal 2020/21 med 144% brugervækst år/år

30.10.2020 08:53:24 CET | Mdundo.com A/S | Periodeoplysning

Første kvartal 2020/21 har været et stærkt kvartal for Mdundo.com med en kvartalsvis vækst på 27% i månedlige aktive brugere fra 5,0 mio. i juni til 6,4 mio. i september og 144% vækst sammenholdt med september 2019. Væksten er et kraftigt skridt i retning af målet om ca. 9 mio. aktive brugere i slutningen af regnskabsåret 2020/21 og 18 mio. i slutningen af 2021/22. Desuden vurderes lukningen af det første signifikante B2B direkte annoncesalg i Nigeria at være et vigtigt kommercielt gennembrud i relation til skalering af annoncesalget.

Selskabsmeddelelse nr. 6-2020

Highlights:

  • 27% vækst i månedlige aktive brugere fra juni (5,0 mio.) til september (6,4 mio.) 2020, og Mdundo er on track til at have ca. 9 mio. brugere ved udgangen af 2020/21 og 18 mio. i 2022
  • Væksten er signifikant i både Østafrika, Vestafrika og det sydlige Afrika, hvilket understøtter Mdundos mission om at blive den primære panafrikanske musikplatform
  • Salg af den første signifikante B2B reklame-aftale udenfor Østafrika med det nigerianske teleselskab 9mobile
  • I løbet af kvartalet har Mdundos salgsteam i Kenya lukket B2B reklameaftaler med globale og panafrikanske brands som fx Safaricom, Standard Chartered, Nivea, Oxfam og Serengetti
  • Selskabets ledelse vurderer ikke, at Covid19 har haft nogen nævneværdig indflydelse på Mdundos performance i løbet af kvartalet.

Outlook:

  • Mdundo har tidligere meddelt, at antallet af månedlige aktive brugere forventes at stige med ca. 70-80% til 8,5-9,0 mio. i juni 2021 og stiger yderligere med ca. 100% til niveauet 18 mio. i 2022. Denne forventning gentages på trods af COVID19 pandemien.
  • Selskabets forventninger til omsætning og EBITDA for regnskabsåret 2020/21 fastholdes på tidligere udmeldte niveau inklusiv en forventning om 140% vækst i omsætningen. De finansielle forventninger er uændrede på trods af COVID19.
  • Mdundo forventer stadig inden udgangen af 2020 at have implementeret det første partnerskab med et teleselskab. Derudover er pipeline af potentielle teleselskabs-partnere styrket i løbet af 1. kvartal.

Vedhæftet 1. kvartal rapport 2020/21

Management review:

Stærk Vækst: Mdundo leverede en kraftig brugervækst på 27% fra juni 2020 til september 2020 uden nogen signifikant indvirkning fra COVID19 pandemien og er på rette kurs til at penetrere det afrikanske marked med 500 mio. mobilabonnementer. De to regioner med stærkest vækst var Øst- (37%) og Vestafrika (24%), hvor Mdundo voksede hurtigt. Væksten er resultatet af 1) en kontinuerligt forbedret “content-offering” i alle regioner, 2) et stærkt fokus på Search Engine Optimering og 3) en kontinuerlig produktoptimering med fokus på hastighed og brugervenlighed for den afrikanske forbruger.

Find brugervækst graf her eller i den vedhæftede PDF version.

Gennembrud på annoncesalg in Nigeria: Reklamesalgsgennembruddet er et tidligt resultatet af teamets skalering af den gennemprøvede kommercielle model uden for Kenya. Baseret på Mdundos succesfulde direkte reklamesalgs-strategi i Kenya i 2019/20 besluttede management teamet at påbegynde en testperiode i Nigeria fra juli til september 2020, og som resultat af dette lukkede teamet den første signifikante B2B reklameaftale i Nigeria med teleselskabet 9mobile, hvilket betragtes som et vigtigt skridt i retning af at levere Mdundos forecast på 140% vækst i omsætningen fra 2019/20 til 2020/21. I løbet af Q1 leverede Mdundo signifikante resultater for vores B2B reklamekunder, hvilket måles via ”Mdundo Brandlift Tool.” Effekten på Mdundos brugere var bl.a. en stigning i ”Purchase Intent” på 86% for brands, som reklamerede på Mdundo. Online reklamemarkedet i sub-Saharan Afrika forventes at stige til USD 937m in 2020. Mdundos klienter i Q1 inkluderer globale og panafrikanske brands som fx Safaricom, Standard Chartered, Nivea, Oxfam, Serengeti og 9mobile.

Find Mdundo Brandlift graf her eller i den vedhæftede PDF version.

Forbedret Mdundo Android App:  Antallet af månedlige aktive brugere er som forventet tilbage på niveauet fra april, hvor Selskabet oplevede en midlertidig fjernelse fra Google Playstore i maj og juni. En forbedret version af Mdundo Android App blev lanceret i juli 2020. Denne release havde fokus på forbedret navigation og en generel forbedret brugeroplevelse med fokus på de mest relevante funktioner for den afrikanske bruger. Som resultat heraf steg Google Playstore Ranking til 4,26 i 1. kvartal.

Organisatorisk ramp-up: Som beskrevet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret d. 17 august planlægger Mdundo en væsentlig styrkelse af organisationen, som en vigtig brik for at understøtte kontinuerlig vækst og missionen om at udbygge positionen som den ledende panafrikanske musiktjeneste med ca. 18 mio. brugere i juni 2022. Pt. styrkes management teamet og Selskabet forventer at skrive kontrakt med tre nye nøglepersoner inden udgangen af november. Desuden rekrutterer Mdundo i øjeblikket yderligere reklame account managers i Nigeria, Ghana og Tanzania for at fortsætte strategien vedrørende den geografiske ekspansion af direkte reklamesalg.

Kontakter

Jesper Vesten Drescher

Bestyrelsesformand/Chairman of the board

ir@mdundo.com

Om Mdundo.com A/S

Mdundo er en ledende musiktjeneste i Afrika med millioner af brugere som streamer og downloader via vores hjemmeside og app hver eneste måned. Vores ambition er at give Afrikas millioner af internetabonnementer nem adgang til musik samt bidrage til struktur, legalitet og omsætning til musikindustrien. Mere: https://mdundo.com/

Mdundo.com A/S
Jagtvænget 2
2920 Charlottenlund
www.mdundo.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jernbanegade 4
1608 København V
+45 89 88 78 46
www.kaptalpartner.dk

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum