FOM Technologies

FOM Technologies A/S søger om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark

3.6.2020 10:31:36 CEST | FOM Technologies | Selskabsmeddelelse

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i FOM Technologies ("FOM Technologies " eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

FOM Technologies  A/S har specialiseret sig i produktion og salg af avancerede forskningsudstyr til materiale forskere internationalt der anvender selskabets ”Slot Die coating” teknologi, til at opfinde, udvikle og kommercialisere funktionelle materialer.

I dag offentliggør FOM Technologies denne virksomhedsbeskrivelse med detaljer om udbuddet af nye aktier samt plan for selskabets aktiers efterfølgende optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
 

Highlights:

 • Efter gennemførelsen af udbuddet vil FOM Technologies samlede markedsværdi være på DKK 64 mio.
 • Gennemførelsen af udbuddet vil tilføre FOM Technologies et bruttoprovenu på DKK 16 mio.
 • 47 investorer har forhåndstegnet aktier for et samlet tegningsbeløb på i alt DKK 6,4 mio.
 • Der udbydes alene nye aktier.
 • Tegningskursen er DKK 8,64 pr. aktie med en nominel værdi på DKK 0,10.
 • Tegningsperioden løber fra mandag den 8. juni 2020 til fredag den 19. juni 2020.
 • Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 22. juni 2020, og første handelsdag forventes at blive den 26. juni 2020.

En grøn investering

De unikke “Slot Die coating” maskiner, som FOM Technologies har udviklet, hjælper i dag nogle af verdens mest anerkendte forskere, blandt dels førende universitet og dels iblandt de største selskaber i verden,  med at udvikle, forske og kommercialisere materialer indenfor bl.a. solenergi samt indenfor batteri teknologi. Områder som begge arbejder for en grøn omstilling.

At købe aktier i teknologivirksomheden FOM Technologies er på én og samme tid både en investering i den globale grønne omstilling, og en investering i dansk, forskningsbaseret know-how, som hele verden kan få stor gavn af.

Med en stor og anerkendt portefølje af eksisterende kunder, et voksende globalt marked og et fagligt kompetent team bag virksomheden, er der med FOM Technologies mulighed for at gøre en sund investering, der samtidigt bidrager til en løsning på nogle af de globale udfordringer, vi alle står overfor.

Derfor er timingen optimal for FOM Technologies og de investorer, der vælger at løse billet til FOM Technologies’ globale rejse, inden børsklokken ringer den 26. juni 2020.

Michael Stadi, CEO i FOM Technologies, udtaler:

”Siden vores beslutning om at søge en børsnotering har vi fået meget positiv respons både fra kunder, po-tentielle investorer og fra hele teamet i FOM Technologies, der har arbejdet hårdt for, at vi kunne komme hertil. Jeg er især glad for den opbakning, som vi har fået fra 47 investorer, der har givet forhåndstilsagn om køb af aktier. Herunder ikke mindst, at FOM Technologies’ ledelse, bestyrelse og medarbejdere har besluttet at være medinvestorer på den rejse, som vi nu starter på.

Vi er lykkedes med at etablere os som en stærk spiller på et nyt spændende marked i vækst og får nu muligheden for at udvikle selskabet yderligere til gavn for både brugere, vores nuværende og kommende kunder, teamet samt for aktionærerne.

Den planlagte børsnotering er et vigtigt næste skridt i FOM Technologies’ udvikling. Med børsnoteringen får selskabet et stærkere fundament til fortsat udvikling af produkter samt et stærkere og mere professionelt salgs- og support set-up. Tilsammen styrker det FOM Technologies muligheder for at vokse på markedet for Slot Die coating som forventes at vokse markant de kommende år.”

Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder
Virksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på FOM Technologies hjemmeside: www.fomtechnologies.com/investor

Der er mulighed for at møde FOM Technologies’ ledelse på 9 virtuelle investormøder i perioden fra den 08. juni 2020 til den 19. juni 2020.

Tilmelding til investormøder sker på: www.fomtechnologies.com/investor
Investormøderne afholdes i samarbejde med:

 • Dansk Aktionærforening, en interesseorganisation for aktionærer og investorer, v/Michael Bak.
 • Ophelia Invest, et online investerings-community for kvinder, v/Sara Møss.
 • Proinvestor v/Helge Larsen.
 • Aktieinfo v/John Stihøj.
 • Nordnet, en digital bank for on-line investering.
 • Dansk Investor Netværk v/Nicolai Frisch.
 • Keystones v/Kenneth Larsen og Jan Rosenbom.
 • Female Invest v/Camilla Falkenberg
 • Mette Walsted Vestergaard, moderator.

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

 • Udbudsperiode: 8. juni 2020 kl. 9.00 – 19. maj 2020 kl. 23:59.
 • Udbudskurs: DKK 8,64 pr. aktie á nominelt DKK 0,10.
 • Antal aktier inden udbuddet: 5.555.560 aktier á nominelt DKK 0,10.
 • Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af selskabet DKK 48 mio. før
  gennemførelsen af udbuddet af nye aktier.
 • Nye aktier: Udbuddet omfatter 1.851.852 styk nye aktier, hvilket vil give selskabet et bruttoprovenu på DKK 16 mio. Hvis der ikke tegnes 1.851.852 styk nye aktier, vil udbuddet ikke blive gennem ført, og selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
 • Ingen af de eksisterende aktionærer sælger aktier under udbuddet.
 • Bindende forhåndstilsagn: 47 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på DKK 6,4 mio.
 • Lock-up: Alle eksisterende aktionærer er underlagt lock-up (salgsbegrænsninger) i forhold til hele deres aktiebeholdning i FOM Technologies i en periode på 12 måneder regnet fra og med første handelsdag.
 • Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Der skal minimum tegnes 450 styk aktier, svarende til et
  minimumtegningsbeløb på DKK 3.888 pr. tegningsordre.
 • Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 22. juni 2020.
 • ISIN-kode: Selskabet har én aktie klasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061278272. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0061278199 den 29. juni 2020, dvs. første bankdag efter første handelsdag.
 • Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet ”FOM”.
 • Optagelse til handel: De nye og eksisterende aktier er godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at det påtænkte udbud gennemføres, og at Nasdaq First
  North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float efter udbuddets gennemførelse er opfyldt.
 • Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive den 26. juni 2020.
 • Certified Adviser: Norden CEF ApS
 • Afviklingsagent: Danske Bank A/S.

For yderligere oplysninger:

Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-Mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Pressekontakt:
Gullev & Szpirt ApS
Boris Gullev
Tlf: +45 31 39 79 99
Email: boris@gullevszpirt.com
www.gullevszpirt.com


Vigtig information:
Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i FOM Technologies  A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, FOM Technologies  har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Groth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom FOM Technologies  vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Legal Disclaimer

Future projections reflect FOM Technologies’ current expectation for upcoming market trends and results. FOM Technologies aims to deliver projections based on reliable, fact-based market analysis. However, FOM Technologies can by no means guarantee the fruition of any such projected outcomes. FOM Technologies will not be held liable for negative or unexpected outcomes associated with the inherent risks of projection-based investments, which are influenced by a wide variety of external uncertainties and factors beyond our control.

Kontakter

Om FOM Technologies

FOM Technologies A/S is providing premium Slot Die equipment for advanced material researchers at leading universities, research institutions and corporate laboratories around the world. The company was founded as a spinout from DTU (Danish Technical University) in 2012, to support a small niche market of organic photovoltaics (OPV) research with its highly precise and scalable thin film production platform. The company has since its founding grown, with its 2020 market presence extending well beyond OPV into perovskite photovoltaics, advanced batteries, supercapacitors, touch-sensitive surfaces, microfluidic medical analysis, drug delivery and more. With 100% export to customers in over 20 countries FOM Technologies A/S is a true “born global” SME with worldwide impact based in the heart of Copenhagen, Denmark.

FOM Technologies shares (FOM) are listed on Nasdaq First North Growth Market Denmark.

For more information, please visit: www.fomtechnologies.com

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum