Per Aarsleff Holding A/S

Per Aarsleff Holding A/S offentliggør transaktioner foretaget i henhold til det igangværende aktie-tilbagekøbsprogram efter ”safe harbour-metoden”

23.1.2023 09:53:52 CET | Per Aarsleff Holding A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Den 28. juni 2021 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 28. maj 2021. Den 25. februar 2022 blev programmet øget og forlænget jf. selskabsmeddelelse nr. 27, og frem til 1. marts 2023 vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 325 millioner kroner, dog maksimalt 1.300.000 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

375: 16. januar 2023

4.231

292,99

1.239.650,00

376: 17. januar 2023

9.778

291,52

2.850.518,74

377: 18. januar 2023

4.304

293,46

1.263.050,98

378: 19. januar 2023

5.200

292,16

1.519.214,84

379: 20. januar 2023

6.108

292,94

1.789.304,40

Akkumuleret for handelsdag 375-379

29.621

292,42

8.661.738,95

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

1.149.474

250,03

287.403.697,75

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Kontakter

Jesper Kristian Jacobsen

Administrerende direktør / CEO

Om Per Aarsleff Holding A/S

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.