BankNordik

BankNordik opjusterer forventningerne til resultatet efter skat i 2020

24.6.2020 11:38:04 CEST | BankNordik | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 10/2020

BankNordiks oprindelige forventninger til de finansielle resultater for 2020 var et resultat efter skat i intervallet 100-150 mio. kr. På baggrund af situationen omkring COVID-19, og den deraf afledte uvished, foretog banken den 27. april en revurdering af de finansielle forventninger til året og nedjusterede det estimerede nettoresultat til 30-80 mio. kr. grundet en forventning om højere nedskrivninger på udlån, tab på bankens egenbeholdning og øgede udgifter til skadesudbetalinger på rejseforsikringer.

Banken har nu foretaget endnu en revurdering af koncernens finansielle forventninger til 2020 og anslår, at resultatet efter skat vil være i intervallet 50-90 mio. kr. Opjusteringen skyldes lavere nedskrivninger og lavere skadesudbetalinger på rejseforsikringer samt en bedre udvikling i basisindtjeningen end forventet. I tillæg til disse forhold har den seneste tids gunstige udvikling på de finansielle markeder haft en positiv indvirkning på bankens egenbeholdning. Således har COVID-19 hidtil haft en mere begrænset effekt på udviklingen i koncernens finansielle resultater end forventet ved udgangen af april.

Opjusteringen er baseret på forventningerne til fremtiden og er derfor behæftet med usikkerhed. Bankens regnskab for 2. kvartal offentliggøres den 4. august 2020.

Yderligere information:

Árni Ellefsen, adm. direktør, tel. (+298) 230 348

 

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, har samlede aktiver på 16,9 mia. kr. og 359 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum