Topdanmark A/S

Udstedelse af optioner

2.1.2020 13:18:43 CET | Topdanmark A/S | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

2. januar 2020

Med. nr. 01/2020

Udstedelse af optioner

Siden 1998 har Topdanmark haft et revolverende aktieoptionsprogram for direktionen og en række ledende medarbejdere. Ligesom i de tidligere år er strikekursen fastsat ud fra kursen (gennemsnit af alle handler) på Topdanmark-aktien på årets sidste handelsdag.

For 2020 er der udstedt 172.041 aktieoptioner til direktion og en række ledende medarbejdere. Strikekursen på 362 er bestemt som 110 % af kursen på Topdanmark-aktien den 30. december 2019 (gennemsnit af alle handler).

Ud over det revolverende program er der for 2020 udstedt 74.500 aktieoptioner til en kreds af andre ledende medarbejdere, der har ydet en særlig indsats eller på anden måde bidraget ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet.

Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2022 i 2023 og senest efter offentliggørelsen af årsresultatet for 2024 i 2025. I den mellemliggende periode kan optionerne udnyttes indtil tre bankdage efter Topdanmarks offentliggørelse af hel- og halvårsmeddelelser samt kvartalsmeddelelser.

Omkostningen til udstedelse af optionerne udgør 10 mio. kr. Omkostningen er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen under forudsætning af en aktiekurs 329,051 en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 30. december 2019, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a., et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptioner og i øvrigt i henhold til IFRS 2 om aktiebaseret aflønning.

Eventuelle henvendelser:

Lars Thykier, koncerndirektør

Tlf: 4474 3714

Topdanmark A/S
CVR-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

Kontakter

Lars Thykier

Koncerndirektør

44 74 37 14

Om Topdanmark A/S

Topdanmark er et af landets største forsikrings- og pensionsselskaber.

 

I mere end 100 år har vi hjulpet vores kunder med at passe på det, der betyder mest. Forebygge og begrænse skader. Sikre økonomisk tryghed før og efter pensionsalderen. Til gavn for både mennesker og miljø.

 

Det gør os til en attraktiv virksomhed – ikke kun for vores kunder, men også for vores medarbejdere, aktionærer og verden omkring os.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum