Topdanmark A/S

Topdanmark Forsikring A/S køber Oona Health A/S

16.3.2023 09:16:22 CET | Topdanmark A/S | Intern viden

Topdanmark Forsikring A/S køber Oona Health A/S 

16. marts 2023 

Med. nr. 04/2023 

Topdanmark Forsikring A/S har underskrevet en aftale om at købe Oona Health A/S og alle datterselskaber heraf af Daytona Holdings Limited (ejet af den engelske kapitalfond AnaCap Financial Partners) samt en række minoritetsaktionærer. Oona Health A/S består blandt andet af Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S, som er markedsledende og fokuseret inden for salg og administration af sundhedsforsikringer, samt PrimaCare A/S, som leverer en del af værdikæden forbundet med sundhedsforsikringer. 

Topdanmark er i dag et fokuseret skadesforsikringsselskab med en strategi om at skabe lønsom vækst i vores kerneforretning. Sundhedsløsninger er kerneprodukter på skadesforsikringsmarkedet, og opkøbet af Oona Health A/S er en vigtig investering i at levere de bedste produkter og services til vores kunder. Topdanmark sikrer samtidig en stærk position i et hastigt voksende marked med høj kundeloyalitet. 

Købesummen udgør 2,25 mia. kr. Til finansiering af købet har bestyrelsen i Topdanmark A/S besluttet at reducere sit forslag til udbytte for 2022 fra de tidligere udmeldte 53,5 kr. pr. aktie til 31 kr. pr. aktie. Det samlede udbytte består stadig af et ordinært udbytte på 11 kr. pr. aktie, mens det ekstra udbytte pr. aktie udgør 20 kr. pr. aktie. Udbyttet for 2022 besluttes på selskabets generalforsamling den 26. april 2023. 

Gennemførslen af opkøbet er blandt andet betinget af relevante regulatoriske godkendelser. På nuværende tidspunkt forventes handlen gennemført i andet halvår 2023. Under antagelse af handlens gennemførsel pr. 31. december 2023 har opkøbet en begrænset finansiel effekt i 2023, hvorfor den senest offentliggjorte modelmæssige resultatprognose for 2023 på 1,05-1,31 mia. kr. fastholdes. I forlængelse af handlens gennemførsel forventer Topdanmark at afholde ekstraordinære omkostninger forbundet med transaktionen og integration på omkring 100 mio. kr. 

Købet forventes at øge Topdanmark-koncernens operationelle EPS (justeret for ekstraordinære omkostninger samt afskrivninger på immaterielle aktiver relateret til brands og kunderelationer) med +10 % i 2024. Relativt til købesummen forventes købet at øge operationel EPS med 1-2 % i 2024. Købet vil have en marginal påvirkning på Topdanmarks solvensposition grundet diversifikationseffekter i koncernen. 

Carnegie er finansiel rådgiver og Accura Advokatpartnerskab er juridisk rådgiver for Topdanmark i forbindelse med opkøbet. 

Fakta om Oona Health A/S   

Markedsandel inden for private sundhedsforsikringer: 16 % 

Præmier, helår 2022: 612,6 mio. kr. 

Præmievækst (CAGR 2020-2022): 24 % p.a.   

Forventet præmieindtægt, 2023E: 760-790 mio. kr. (jf. Oona Health A/S årsrapport for 2022: https://ds-sundhed.dk/media/ckkmwdfp/oonahealth-annual-report-2022.pdf

Forventet resultat efter skat, 2023E: 135-150 mio. kr. (jf. Oona Health A/S årsrapport for 2022: https://ds-sundhed.dk/media/ckkmwdfp/oonahealth-annual-report-2022.pdf

Antal privatkunder: 530.000 

Antal erhvervskunder: 15.000 

Antal medarbejdere: 211 

 

Eventuelle henvendelser: 

Lars Kufall Beck, CFO 

Telefon: 44 74 30 28 

  

Robin Løfgren, IR-direktør 

Telefon: 44 74 40 17 
Mobiltelefon: 29 62 16 91 

  

Topdanmark Forsikring A/S 
CVR nr. 78416114 
Borupvang 4 
2750 Ballerup 

Kontakter

Robin Hjelgaard Løfgren

Head of Investor Relations

rho@topdanmark.dk

Om Topdanmark A/S

Topdanmark er et af landets største forsikringsselskaber.

Vi er 2.100 medarbejdere, der hjælper flere end 110.000 erhvervs- og landbrugskunder og 600.000 privatkunder i hele landet. Det har vi gjort siden 1898, hvor grundstenen til Topdanmark blev lagt.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum