Jeudan A/S

Indberetning af transaktioner med aktier i Jeudan A/S

23.11.2022 08:43:56 CET | Jeudan A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen og regler for udstedere af aktier på Nasdaq Copenhagen A/S skal Jeudan hermed foretage indberetning af følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Jeudan A/S’ aktier (ISIN kode DK0061282464 og LEI-kode 529900MI0WOKLZH7MS98) og tilknyttede værdipapirer på Nasdaq Copenhagen A/S den 22. november 2022:

 

                

Navn

Årsag

Art

Antal stk.

Kursværdi DKK

Tom Knutzen

Næstformand for bestyrelsen

Køb

2.750

730.057

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070

 

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 700 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum