Q-Interline A/S

Warrants til medarbejdere i Q-Interline

21.9.2022 13:31:45 CEST | Q-Interline A/S | Selskabsmeddelelse

Bestyrelsen i Q-Interline A/S (“Selskabet”) har i dag besluttet at udnytte dele af bemyndigelsen til at udstede og tildele warrants, og har udstedt totalt 250.000 warrants til alle medarbejdere i Selskabet og Selskabets datterselskaber (“Medarbejderne”)

Selskabsmeddelelse nr. 6, Tølløse, den 21. september 2022   

Meddelelsen indeholder intern viden.

Q-Interline A/S, som er noteret på Nasdaq First North Growth Marked Denmark (QINTER), er forpligtet til at offentliggøre nedenstående information i henhold til compliance med EU’s Markedsmisbrugsforordning.

Formålet med at udstede warrants er at tiltrække, fastholde og motivere Selskabets medarbejdere, herunder at værdsætte allerede udført arbejde og at give incitament til fremadrettet at yde en ekstra indsats og i fællesskab at skabe værdi for Selskabet og dets aktionærer.   

Hver warrant giver Medarbejderen en ret, men ikke en pligt, til at tegne 1 nyudstedt aktie i Selskabet til en pris på DKK 5,00 pr. aktie, hvilket svarer til den udbudte kurs pr. aktie ved Selskabets udbud af nye aktier i forbindelse med ansøgning om optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Marked Denmark.

Warrants modnes (dvs. optjenes) over en periode på tre (3) år, under forudsætning af at Medarbejderen stadig er ansat i Selskabet. Indehaveren kan udnytte modnede warrants i perioden fra offentliggørelsen af Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2022 til udløbet af et 2-ugers Udnyttelsesvindue, som begynder umiddelbart efter offentliggørelsen af Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2022 (”Udnyttelsesperioden”). I Udnyttelsesperioden kan warrants udnyttes én gang årligt i en periode på 2 uger fra offentliggørelsen af Selskabets årsrapport for hvert af regnskabsårene 2022, 2023 og 2024 (”Udnyttelsesvindue”). Warrants kan alene udnyttes én gang i Udnyttelsesperioden. Warrants kan udnyttes delvist, hvorefter ikke-udnyttede Warrants bortfalder uden yderligere varsel eller kompensation. Warrants, der ikke udnyttes inden for Udnyttelsesperioden, bortfalder uden yderligere varsel eller kompensation ved udløb af Udnyttelsesperioden.

Den teoretiske markedsværdi af en tildelt warrant er DKK 4,03 beregnet ved hjælp af Black-Scholes model. Nøgleforudsætningerne for beregningerne er følgende:

  • Aktiepris: DKK 8,76 (lukkekursen tirsdag d. 20 september 2022)
  • Udnyttelsespris: DKK 5,00
  • Risikofrie rente: 0,65%
  • Volatilitet: 25%
  • Tid til udløb: 3,5 år

Samtidig har Bestyrelsen vedtaget vilkår for kapitalforhøjelsen op til 250.000 aktier a nominelt DKK 0,08, som opstår ved udnyttelse af warrants.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at udstede totalt 1.250.000 warrants. Bestyrelsens beslutning om at udstede 250.000 warrants, giver indehaveren ret til at tegne 1 aktie á nominelt DKK 0,08 i Selskabet pr. warrant.

De fuldstændige vilkår og betingelser gældende i forbindelse med warrants er inkluderet som appendix til Selskabets vedtægter, der kan downloades fra hjemmesiden www.q-interline.com/investor   

Kontakter:

Martin Roithner Henriksen
CEO / Adm. direktør
Tlf. (+45) 53 80 06 09
E-mail: mrh@q-interline.com

Steen Bjerregaard Christiansen
CFO / Økonomidirektør
Tlf. (+45) 46 74 42 10
E-mail: sbc@q-interline.com

Certified Adviser:
Norden CEF A/S


 

Om Q-Interline A/S

Q-Interline er en ingeniørvirksomhed, som udvikler højteknologiske analyseløsninger til optimering af proces- og produktkvalitet, baseret på infrarød spektroskopi og korrekt prøveudtagning.

Q-Interline udvikler dels egne front-end software løsninger og dels software til automatisk cloud-overvågning af både analyseinstrumenter og matematiske kalibreringsmodeller.

Selskabet er blandt de førende leverandører af analyseudstyr til mejerisektoren i Skandinavien, og Selskabet har leveret analysesystemer til kunder i 40 lande verden over inden for fødevare- og mejeriindustrien, landbrug, farmaceutisk og kemisk industri.

Selskabet har gennem mere end 25 år akkumuleret branchekendskab og udviklet nye innovative patenterede løsninger til fødevareanalyse, og står i dag med en konkurrencedygtig produktportefølje baseret på førende teknologi.

Q-Interline bidrager på den måde til bæredygtig anvendelse af klodens råvarer, der bruges til fødevareproduktion, og sikrer samtidigt, at kvaliteten af de producerede fødevarer fremmer menneskers og dyrs helbred og velbefindende.

 

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum