Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje – Opdateret prospekt

1.7.2022 11:17:38 CEST | Investeringsforeningen Formuepleje | Prospekter/prospekt medd.

Investeringsforeningen Formueplejes prospekt er blevet opdateret.

Prospektet er opdateret med en række ændringer, der falder i nedenstående kategorier:

  1. Opdateringer som følge af fusionen mellem Afd. PensionPlanner Moderat (ophørende) og Afd. PensionPlanner Balance (fortsættende) og fusionen mellem Afd. PensionPlanner Stabil (ophørende) og Afd. Optimum (fortsættende).
  2. Opdateringer som følge af navneændringer for Afd. PensionPlanner Balance, Afd. PensionPlanner Vækst og Afd. Optimum.
  3. Opdatering af afsnittene ”Afkast & tabsrisiko” og ”Risikoforhold” for Afd. Mix Medium og Afd. Mix High, herunder indførelse af resultathonorar.
  4. Opdatering af afsnittet ”Investeringsområde” for Afd. Mix Low.
  5. Opdatering af afsnittet ” Porteføljerådgivere/porteføljeforvaltere” som følge af indførelse af resultathonorar for Afd. Mix Medium og Afd. Mix High.
  6. Opdateringer som følge af vedtægtsændringer
  7. Opdatering af afsnittene ” Særligt for Afd. Better World Global Opportunities” og “Særligt for Afd. Better World Environmental Leaders”.

Herudover er der foretaget mindre præciseringer, konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer.

Det ajourførte prospekt er vedhæftet denne selskabsmeddelelse og er desuden tilgængeligt på  www.formuepleje.dk. Ellers kan det rekvireres ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus, telefon: +45 87 46 49 00.     

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

 

Med venlig hilsen

                            

Søren Astrup, direktør                                                

Formuepleje A/S

 

 

 

Kontakter

Søren Astrup

Direktør

sa@formuepleje.dk

Om Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.

Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum