Scandinavian Medical Solutions A/S

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Scandinavian Medical Solutions A/S

13.1.2022 19:21:32 CET | Scandinavian Medical Solutions A/S | Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 8 – Ordinær generalforsamling – Aalborg

Scandinavian Medical Solutions A/S har i dag afholdt sin første ordinære generalforsamling, efter at selskabets aktier blev optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market den 3. november 2021. Generalforsamlingens forløb kan opsummeres som følger:

  • Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for 2020/21 herunder bestyrelsens forslag om, at årets resultat på 8.157.074 skulle overføres til det kommende regnskabsår, som beskrevet i årsrapporten og i de fuldstændige forslag.
  • Generalforsamlingen meddelte decharge til Selskabets direktion og bestyrelse.
  • Bestyrelsen forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2021/22, blev godkendt.
  • Bestyrelsesmedlemmerne Mille Tram Lux, Anne Kaptain og Morten Rasmussen var alle på valg og blev alle genvalgt.
  • Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, var ligeledes på valg og blev genvalgt. 
  • Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse konstituerede bestyrelsen sig med Mille Tram Lux som formand og Anne Kaptain som næstformand.

 

Supplerende Information

For spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan Selskabets CEO, Jens Krohn, kontaktes på jens.krohn@scandinavian-medical.com. Selskabets Certified Adviser er Norden CEF A/S, hvor John Norden kan kontaktes via e-mail på jn@nordencef.dk eller telefonisk på +45 2072 0200.

 

Scandinavian Medical Solutions A/S

Gasværksvej 46,1., DK – 9000 Aalborg

CVR-nummer: 39901749

Hjemmeside: www.scandinavian-medical.com

Selskabsmeddelelser, investornyheder, finansielle rapporter mv. kan findes på https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors

Om Selskabet

Scandinavian Medical Solutions er en succesfuld handelsvirksomhed i Aalborg, der øger scanningskapaciteten globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet.

MRI, CT og PET/CT-scannere er blandt det dyreste og mest komplekse udstyr, der findes på et hospital og de tonstunge følsomme maskiner kan kun transporteres, samles og vedligeholdes af specialiserede fagfolk med erfaring og tekniske færdigheder.

Derfor tilbyder Scandinavian Medical Systems en komplet business til business løsning, som garanterer maskinens kvalitet og funktionalitet.

Scandinavian Medical Solutions tilbyder hospitaler og klinikker verden over et tilgængeligt, pålideligt og bæredygtigt økosystem for handel med scanningsudstyr og skaber dermed grundlag for en cirkulær økonomi, hvor eksisterende materiel får nyt liv.

 

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum