Scandinavian Medical Solutions A/S

RETTELSE:Scandinavian Medical Solutions A/S søger om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark og offentliggør virksomhedsbeskrivelse

12.10.2021 22:30:00 CEST | Scandinavian Medical Solutions A/S | Selskabsmeddelelse

SELSKABSMEDDELELSE nr. 2 

RETTELSE: Korrektion på side 63 i virksomhedsbeskrivelsen af maksimum for warrantbemyndigelsen i punkt 6.4 i vedtægterne (DKK 850.000 ændret til DKK 85.000) og korrektion af datoen for sammenlægning af ISIN koderne angivet nedenfor (rettet fra 5. til 4. november 2021)  

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Scandinavian Medical Solutions A/S ("Scandinavian Medical Solutions" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

 

Scandinavian Medical Solutions er en succesfuld handelsvirksomhed i Aalborg, der øger scanningskapaciteten globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet.

 

Scandinavian Medical Solutions har på baggrund af stor erfaring og godt købmandskab leveret et solidt proof-of-business med en unik løsning til facilitering af billeddiagnosticeringsudstyr af højeste kvalitet til hospitaler overalt på jorden.

 

I dag offentliggør Scandinavian Medical Solutions en virksomhedsbeskrivelse med detaljer om udbuddet af nye aktier og selve planen for Selskabets aktiers efterfølgende optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Highlights:

 • Selskabet udbyder mellem 5.400.000 styk og 6.000.000 styk nye aktier à nominelt DKK 0,04 stykket (”Udbuddet”).
 • Gennemførelsen af Udbuddet vil tilføre Scandinavian Medical Solutions et bruttoprovenu på mellem DKK 27 mio. og DKK 30 mio.
 • Umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet vil Scandinavian Medical Solutions samlede markedsværdi, baseret på udbudskursen, være på mellem DKK 133,25 mio. og DKK 136,25 mio.
 • 28 investorer har givet bindende forhåndstilsagn om køb af aktier for et tegningsbeløb på i alt DKK 15,52 mio.
 • Udbudskursen er DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,04 stykket.
 • Tegningsperioden løber fra onsdag den 13. oktober 2021 til og med tirsdag den 26. oktober 2021.
 • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 28. oktober 2021, og første handelsdag for Selskabets aktier under symbolet ”SMSMED” forventes at blive den 3. november 2021.

Vil sikre flere scanninger i hele verden
Det globale marked for medicinsk billedbehandling var i 2019 på USD 33,69 milliarder, og det forventes iflg. Fortune Business Insight at nå op på USD 43,33 milliarder i 2027 med en CAGR på 5,1 %. Iflg. verdenssundhedsorganisationen, WHO, udføres der skønsmæssigt 3,6 milliarder diagnostiske tests på verdensplan hvert år. Dette kombineret med den stigende vægt, som regionale og nationale regeringer lægger på tidlig diagnosticering med det formål at reducere de samlede behandlingsudgifter, hvilket vil være medvirkende årsag til, at antallet af patienter, der gennemgår MR-scanninger, CT- og røntgenscanninger på verdensplan, øges.


Scandinavian Medical Solutions har specialiseret sig i indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet. Billeddiagnostisk udstyr omfatter b.la. CT- og MR-scannere samt ultralydsapparater og røntgenudstyr. Udstyret bruges til at diagnosticere sygdomme, gennemføre behandlinger og følge udviklingen af sygdomstilstande. Selskabet tilbyder fleksible løsninger, der er tilpasset kundernes specifikke krav og behov, som alternativ til nyproduceret OEM-udstyr, som ofte er en større investering. Selskabet er involveret i globalt salg og levering af en bred vifte af billeddiagnostisk udstyr, herunder MR-, CT-, PET-CT-scannere samt ultralyds- og røntgenscannere og C-arme og samarbejder med store OEM-producenter som GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips Healthcare og Canon Medical Systems.

 

Jens Krohn, CEO for Scandinavian Medical Solutions udtaler:

”Brugt billeddiagnostisk udstyr er ofte stadig af høj kvalitet, bare langsommere end nye scannere. Med Scandinavian Medical Solutions kan hospitaler og klinikker verden over få nyt brugt udstyr af meget høj kvalitet, men væsentligt billigere. For mange er det en øjenåbner, at brugt billeddiagnostisk udstyr sagtens kan bruges på lige fod med nyt. Derfor bygger vores forretning på, at sundhedssektoren har tillid til, at vi leverer ægte værdi og funktionelle high-end maskiner. Vores grundighed er altafgørende, fordi folk overalt i verden lægger deres liv i vores hænder,” fortæller CEO og grundlægger Jens Krohn.

Jens Krohn tilføjer: ”Jeg er især glad for den opbakning, som vi har fået fra 28 investorer, der har givet forhåndstilsagn om køb af aktier for DKK 15,52 mio. ud af det samlede maksimumsudbud på DKK 30 mio.”

For at understøtte det salgsmomentum på nuværende og nye markeder og for at forløse det internationale potentiale, søger Scandinavian Medical Solutions derfor optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for at rejse DKK 27-30 mio. i vækstkapital. 

Bestyrelsesformand Mille Tram Lux supplerer:

”I hele verden ser vi et opgør med køb og smid væk kulturen. Vi vil gerne genbruge, og vi vil faktisk også godt investere i at opgradere og levetidsforlænge brugt udstyr. Vi ser, at det både giver mening for miljøet og økonomien – det er bæredygtig business – det er kernen i Scandinavian Medical Solutions.

 

Den planlagte børsnotering er et vigtigt næste skridt i udviklingen og professionaliseringen af Scandinavian Medical Solutions, så vi kan fortsætte den flotte vækst og blive en endnu mere central spiller. Med børsnoteringen giver vi både små og store investorer mulighed for at være med.”

 


Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på Scandinavian Medical Solutions’ hjemmeside www.scandinavian-medical.com/pages/investors.

Der er mulighed for at møde Scandinavian Medical Solutions’ ledelse på en lang række virtuelle investormøder i perioden fra den 13. oktober 2021 til den 25. oktober 2021.

Tilmelding til investormøder sker på www.scandinavian-medical.com/pages/investors.

Investormøderne afholdes i samarbejde med:

 • Keystones v/Kenneth Larsen
 • Proinvestor v/Helge Larsen
 • Aktieinfo v/John Stihøj
 • HCA Capital v/Michael Friis
 • Dansk Aktionærforening, en interesseorganisation for aktionærer og investorer
  v/Michael Bak
 • Nordnet, et digitalt pengeinstitut for onlineinvestering
 • Mette Walsted Vestergaard, moderator

 

Detaljer om Udbuddet og optagelsen til handel

 • Udbudsperiode: 13. oktober 2021 kl. 9.00 – 26. oktober 2021 kl. 23.59.
 • Udbudskurs: DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,04.
 • Antal aktier inden Udbuddet: 21.250.000 aktier à nominelt DKK 0,04.
 • Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 106,25 mio. før gennemførelsen af Udbuddet af nye aktier.
 • Nye aktier: Udbuddet omfatter mellem 5.400.000 styk og 6.000.000 styk nye aktier, hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på DKK mellem DKK 27 mio. og DKK 30 mio.  
 • Hvis Udbuddet resulterer i, at der ikke tegnes minimum 5.400.000 styk nye aktier (svarende til minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 27 mio.), eller hvis der inden offentliggørelsen af meddelelsen om Udbuddets forløb indtræffer væsentlige negative begivenheder, der efter bestyrelsens vurdering vil gøre det tilrådeligt ikke at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført, og Selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
 • Bindende forhåndstilsagn: 28 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på DKK 15,52 mio.
 • Lock-up: De to store aktionærer samt bestyrelses- og ledelsesmedlemmer er underlagt lock-up (salgsbegrænsninger) i forhold til hele deres aktiebeholdning i Scandinavian Medical Solutions i en periode på op til 12 måneder regnet fra og med første handelsdag.
 • Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Tegningen kan også ske elektronisk via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk), hvis kunden opretter sig eller er oprettet som kunde hos Nordnet AB. Der skal minimum tegnes 760 styk aktier, svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 3.800 pr. tegningsordre.
 • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 28.oktober 2021.
 • ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061675196. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0061675006 den 4. november 2021.
 • Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet ”SMSMED”.
 • Optagelse til handel: De nye aktier er godkendt af Nasdaq Copenhagen A/S til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at det påtænkte udbud gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float efter Udbuddets gennemførelse er opfyldt.
 • Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive den 3. november 2021.
 • Certified Adviser: Norden CEF A/S.
 • Afviklingsagent og aktieudsteder: Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland.
 • Salgsagent/distribution: Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige.
 • Juridisk rådgiver: Nørager og Nielsen Advokatpartnerselskab.
 • Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 

For yderligere oplysninger

Scandinavian Medical Solutions A/S:
Gasværksvej 46, 1

9000 Aalborg

CVR-nummer 39901749

 

CEO Jens Krohn

E-mail: jens.krohn@scandinavian-medical.com

Telefon +45 60 55 60 90

 

Certified Adviser:
Norden CEF A/S
Gammel Strand 40, 2.
1202 København K
CVR-nummer 31933048


Certified Adviser John Norden
Telefon: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk

Pressekontakt:
Boris Gullev, Gullev & Co. ApS
Telefon: +45 31 39 79 99

 

 

Bilag: Virksomhedsbeskrivelse af 12. oktober 2021

 

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Scandinavian Medical Solutions, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Scandinavian Medical Solutions har offentliggjort i forbindelse med Udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Groth Market Denmark.

Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Scandinavian Medical Solutions vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum