Q-Interline A/S

Q-Interline planlægger optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark

7.10.2021 09:00:36 CEST | Q-Interline A/S

INTENTION TO FLOAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DENMARK              

Ingeniørvirksomheden Q-Interline A/S (”Selskabet” og ”Q-Interline”) fra Tølløse planlægger at søge om optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for at kickstarte et

højteknologisk eksporteventyr. Q-Interline optimerer produktionsprocesser i fødevareindustrien ved at levere nøjagtig og hurtig analyse-teknologi, som sikrer vished om indhold, kvalitet og sikkerhed i hele værdikæden.

 

Industriens brug af traditionel analyseteknologi på verdensmarkedet har i årtier været både besværlig, tidskrævende og forbundet med stort spild af ressourcer. Den markedsledende teknologi kræver, at man pumper materiale direkte ind i et stort analyseapparat. Derfor er den efterfølgende rengøring både besværlig, tidskrævende og indebærer brugen af miljøskadelige kemikalier.

Den gamle analysemetode med anvendelse af vådkemi er for langsom til, at kunden kan reagere i tide på råvaresammensætning, kontaminering og andre uregelmæssigheder i et stort batch og stoppe produktionen for at undgå sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Dette problem har Q-Interline nu løst med en patenteret, let brugbar og pålidelig IoT-klar teknologi, som tilbyder fødevareproducenter verden over en ny, hurtigere og mere bæredygtig og holistisk løsning.

Teknologien består af et yderst fintfølende analyseinstrument, der anvender spektrum-analyse, som tager et højopløseligt billede af materialet, og med en avanceret computermodel omdanner billedet til et detaljeret analyseresultat. Analyseinstrumentet måler kvaliteten af produkter med meget små materialeprøver helt ned til en teskes størrelse, skal ikke rengøres, anvender ikke kemikalier og tilpasset IoT-teknologi og effektiv dataindsamling. Ikke mindst kan Q-Interline cloud overvåge produktionen i realtid, online, og kan afrapportere til kunden i et brugervenligt layout helt ned til hvert 15. sekund.


Hidtil har det ikke været muligt at måle så nøjagtigt og hurtigt som med Q-Interlines analyseudstyr, der optimerer de afgørende indtjeningsmarginer i storskalaproduktioner, og som ydermere effektivt minimerer de negative indvirkninger på natur og miljø.

Stolte ingeniører vil skalere op efter 25 års tilløb

Efter 25 års solidt proof-of-business og et branche-anerkendt fodaftryk i det nordeuropæiske marked vil Q-Interline nu tilbyde den globale industri et hurtigt og hyper-nøjagtigt analyseredskab, der er let at bruge og kan rengøres uden brug af kemikalier.

 

“Q-Interline er født ud af den århundrede gamle og internationalt anerkendte, danske mejeri- og andelstradition og betror sig til værdier som bæredygtighed, faglig stolthed og en insisteren på ordentlighed. Vished og gennemsigtighed giver tillid i alle kundeforhold,” siger CEO og partner Martin Roithner Henriksen, som med mange års erfaring med bl.a. det tyske marked er blevet sat i spidsen for den innovative  ingeniørvirksomhed i Tølløse.

Q-Interline tilbyder som den eneste på verdensmarkedet en A-Z full-service, som indbefatter både analyseudstyr, rådgivning, implementering og softwareløsninger til at overvåge målingerne på afstand og samle værdifulde data i realtid. Med dette som udgangspunkt er det målet at løfte omsætningen fra forventet DKK 26-28 millioner i 2021 til DKK 100 millioner i 2025.

 

Q-Interline og bæredygtighed

I takt med at FN’s verdensmål vinder indpas flere og flere steder, bliver bæredygtighed et konkurrenceparameter for virksomheder over hele verden.  Selskabet vil i de kommende år arbejde målrettet på, at bæredygtighed og samfundsansvar går hånd i hånd med Selskabets strategi, produkter, ydelser og drift.

Q-Interline har valgt at sætte fokus på verdensmålene 2, 9 og 12, både internt og for at kunne supportere kundernes levering på FN’s verdensmål:

2: Stop sult
Q-Interline hjælper landbrugssektoren med at blive mere effektiv, hvilket modsvarer delmål 2.3. Ved at måle sammensætningen af jorden og afgrøderne opnår landbrugssektoren vigtig information til forbedring af produktionseffektiviteten, og dermed kan produktionsvolumen øges. Ved at kende ernæringssammensætningen bedre, kan landbrugssektoren målrette og optimere fodersammensætningen til husdyrbrug og derved øge produktionsvolumen på en mere bæredygtig måde.

9: Industri, innovation og infrastruktur
Med Q-Interlines analyseinstrumenter opnår kunderne en værdifuld indsigt i, hvordan produktionen løbende kører. På den måde kan kunderne bl.a. optimere energiforbruget i produktionen og derved producere mere bæredygtigt.

Ved fremstilling af eksempelvis mælkepulver eller proteinpulver til babymad, bliver proteindholdigt overskudsvalle fra osteproduktion opkoncentreret, så vandindholdet er så lavt som muligt. Herefter pumpes vallekoncentratet ind i et pulvertørringsanlæg, der benytter store mængder af energi til at tørre vallekoncentratet til pulver. Ved at måle og styre tørstofindholdet i vallekoncentratet, inden det pumpes ind i tørretårnet, sikrer kunderne sig, at de anvender mindst mulig energi til tørring af koncentratet. 

12: Ansvarligt forbrug og produktion
Med Selskabets InSight Pro Inline analysekoncept opnår kunderne en kontinuerlig kontrol med forbruget af råvarerne til fødevareproduktionen. Kunderne får løbende en vigtig indsigt i, hvorledes produktionen forløber, og de har mulighed for at reagere meget hurtigt på forandringer eller fejl i produktionsapparatet. Derved opnår kunderne en styring af produktionen, så den forløber så bæredygtigt som muligt uden at gå på kompromis med fødevarekvaliteten.

Efter rengøring af produktionslinjer er det normalt i mejerier, at rørsystemer skylles efter med skummetmælk. Med Selskabets InSight Pro analysekoncept opnår kunderne vigtig indsigt til at styre præcist, hvornår rørsystemerne er gennemskyllet for rengøringsvand. Derved pumper kunderne begrænset mængder mælk ud sammen med skyllevandet, og de opnår dermed en bedre og mere bæredygtig udnyttelse af råvarerne.  

Baggrund for optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market

Q-Interline planlægger at gå på børsen og hente DKK 20-25 millioner for at forløse Selskabets internationale vækstpotentiale. Den patenterede teknologi skal udbredes til fødevareindustrier verden over, gå direkte efter at vinde nye kunder og opdyrke nye markeder samt opruste organisationen, fra at være udviklings- og teknologiorienteret, til også at blive gearet til globalt salg.

“Vi går på børsen for at forløse det fulde potentiale af vores teknologi og for at sikre, at virksomheder i alle dele af verden kan opnå samme produktsikkerhed, bæredygtighed og forbrugertryghed, som vi nyder godt af i den nordlige del af Europa”, udtaler CEO for Q-Interline, Martin Roithner Henriksen.

Såfremt Q-Interline endeligt beslutter sig for at gennemføre optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark og udbyde nye aktier, vil Selskabet udsende en selskabsmeddelelse herom og offentliggøre en virksomhedsbeskrivelse. Selskabet rådgives i processen af BKH Law Advokatpartnerselskab og Certified Adviser Norden CEF A/S.

 

Nasdaq First North Growth Market nyheder

Information om udbuddet er planlagt til at blive offentliggjort til markedet i oktober 2021. Informationen vil samtidig blive tilgængelig på Q-Interlines hjemmeside q-interline.com/investor.

 

Selskabets bestyrelse

  • Birgit Vilstrup Olsen (formand). Stor ledelseserfaring fra globale højteknologiske virksomheder indenfor både Medtech og forbrugerelektronikbranchen. Director med ansvar for Globalt Produkt- og Portfolio Management i Oxford Immunotech Ltd. Birgit har siddet i bestyrelsen siden 2018, og har 1. september 2021 overtaget formandsposten. Birgit har tidligere gennem 11 år siddet i bestyrelsen af Radiometer Medical ApS.
  • Anders Larsen. Grundlægger af Q-Interline A/S i 1996 og idemanden bag Selskabets patenter og de nuværende produktlinjer. Anders stod i spidsen for Selskabet som CEO frem til 2017 og varetager i dag en rolle som Innovation Director i Q-Interline. Anders er desuden ekstern underviser på Københavns Universitet i spektroskopi og prøvetagning. Anders sidder i bestyrelsen af Mostparken Tølløse ApS og var tidligere bestyrelsesmedlem i Valipros A/S.
  • Knud Christian Luxhøj. 25 års bred erfaring på ledelsesniveau indenfor fødevareteknologi, kvalitet, salg, marketing og innovation. Nuværende beskæftigelse som Portfolio Director hos Marel A/S. Tidligere Global Innovation- and Marketing Director hos Haarslev Industries A/S, Marketing Director hos NIRAS A/S, Director hos Alectia A/S, samt Innovation Manager hos Carlsberg A/S. Christian har siddet i bestyrelsen siden 2018.
  • Caspar Rose. Stor erfaring med køb og salg af virksomhed, selskabsret, kapitalforhold, compliance og risikostyring. Driver eget advokatselskab og er derudover fast tilknyttet CBS som professor, hvor han underviser topledere i bestyrelsesarbejde på MBA-, HD- og CBS-uddannelserne. Casper blev indvalgt til bestyrelsen 1. september 2021. Casper har tidligere siddet i bestyrelsen for 5th Planet Games A/S, GF Forsikring A/S og Ivanoff Interactive A/S.

Selskabets direktion

  • CEO Martin Roithner Henriksen. Uddannet produktionsingeniør fra DIA-M med efteruddannelse på CBS og Executive Management Program på INSEAD. Tidligere CEO i Cramo A/S og Wacker Neuson SE, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Baltics, og før det CEO og partner i Harald V. Lassen A/S. Tiltrådt og medejer af selskabet siden 2017.
  • CFO Steen Bjerregaard Christiansen. Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og efteruddannet på INSEAD Advanced Management Program. Tidligere CFO i Plougmann Vingtoft A/S og CFO i Nordania Leasing, og før det afdelingschef i Kapital Holding A/S samt økonomichef i BG Erhvervsfinans A/S. Tiltrådt 2018 og medejer af selskabet siden 2020.

Ejerforhold

Før en eventuel optagelse til handel og udbud af nye aktier er aktionærsammensætningen som følger:

  • 64,96 % Stengård Invest ApS. Ejerkredsen bag Stengård Invest ApS består af selskabets stifter Anders Larsen og hans nærmeste familie.
  • 19,53 % Martin R. Henriksen Holding ApS. Martin R. Henriksen Holding ApS ejes 100 % af selskabets CEO Martin Roithner Henriksen.
  • 9,12 % JV Equity ApS ejet af Joachim Snebang Vanggaard Jensen (4,56 %) og Joachim Snebang Vanggaard Jensen personligt (4,56 %).
  • 6,38 % Ledende medarbejdere i selskabet.

 

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer omfattet af kravet om udarbejdelse af et prospekt efter Prospektforordningen ((EU) 2017/1129 af 14. juni 2017, med senere ændringer). Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Q-Interline A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse af sådanne aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i København. Virksomhedsbeskrivelsen vil efter offentliggørelsen blive gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside med visse begrænsninger.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. De værdipapirer, hvortil der henvises heri, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act.

  

Fremadrettede udsagn

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

 

Kontakter

Martin Roithner Henriksen
CEO
Q-Interline A/S
Telefon: +45 4675 7046
E-mail: mrh@q-interline.com

Steen Bjerregaard Christiansen
CFO
Q-Interline A/S
Telefon: +45 3124 5418
E-mail: sbc@q-interline.com

John Norden
Certified Adviser
Norden CEF A/S
Telefon: +45 2072 0200
E-mail: jn@nordencef.dk

 

Om Q-Interline A/S

Q-Interline er et ingeniørfirma, som udvikler højteknologiske analyseløsninger til optimering af proces- og produktkvalitet, baseret på infrarød spektroskopi og korrekt prøveudtagning.

Q-Interline udvikler dels egne front-end software løsninger og dels software til automatisk cloud-overvågning af både analyseinstrumenter og matematiske kalibreringsmodeller.

Selskabet er blandt de førende leverandører af analyseudstyr til mejerisektoren i Skandinavien, og Selskabet har leveret analysesystemer til kunder i 39 lande verden over inden for fødevare- og mejeriindustrien, landbrug, farmaceutisk og kemisk industri.

Selskabet har gennem 25 år akkumuleret branchekendskab og udviklet nye innovative patenterede løsninger til fødevareanalyse, og står i dag med en konkurrencedygtig produktportefølje baseret på førende teknologi.

Q-Interline bidrager på den måde til bæredygtig anvendelse af alle klodens råvarer, der bruges til fødevareproduktion, og sikrer samtidigt, at kvaliteten af de producerede fødevarer fremmer mennesker og dyrs helbred og velbefindende.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum