Per Aarsleff Holding A/S

Per Aarsleff Holding A/S offentliggør transaktioner foretaget i henhold til det igangværende aktietilbagekøbsprogram efter ”safe harbour-metoden”

29.6.2020 09:54:49 CEST | Per Aarsleff Holding A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Den 3. juni 2020 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 27. maj 2020. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 3. juli 2020 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 37 millioner kroner, dog maksimalt 145.550 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

13: 22. juni 2020

6,430

243.80

1,567,653.93

14: 23. juni 2020

6,758

244.90

1,655,010.55

15: 24. juni 2020

7,913

241.77

1,913,130.76

16: 25. juni 2020

6,500

233.85

1,520,020.45

17: 26. juni 2020

6,399

234.32

1,499,411.12

I alt akkumuleret for uge 26 

34,000

239.86

8,155,226.81

I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 

113,200

237.54

26,889,898.68

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Kontakter

Jesper Kristian Jacobsen

Administrerende direktør

+45 8744 2222

Om Per Aarsleff Holding A/S

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.