Per Aarsleff Holding A/S

Rettelse: Per Aarsleff Holding A/S offentliggør transaktioner foretaget i henhold til det igangværende aktietilbagekøbsprogram efter ”safe harbour-metoden”

8.6.2020 10:23:58 CEST | Per Aarsleff Holding A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Den 3. juni 2020 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 27. maj 2020. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 3. juli 2020 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 37 millioner kroner, dog maksimalt 145.550 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

1: 3. juni 2020

5850

235,57

1.378.104,39

2: 4. juni 2020

5850

236,64

1.384.360,97

Akkumuleret for handelsdag 1-2 

11.700

236,11

2.762.465,36

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Kontakter

Jesper Kristian Jacobsen

Administrerende direktør

+45 8744 2222

Om Per Aarsleff Holding A/S

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.