Per Aarsleff Holding A/S

Per Aarsleff Holding A/S offentliggør transaktioner foretaget i henhold til det igangværende aktietilbagekøbsprogram efter ”safe harbour-metoden”

8.6.2020 10:17:31 CEST | Per Aarsleff Holding A/S | Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Den 3. juni 2020 iværksatte Per Aarsleff Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 af 27. maj 2020. I henhold til programmet vil Per Aarsleff Holding A/S i perioden frem til 3. juli 2020 tilbagekøbe egne B-aktier for op til en maksimal værdi af 37 millioner kroner, dog maksimalt 145.550 stk. B-aktier. Programmet gennemføres i henhold til "Safe Harbour"-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052.

Handelsdag

Tilbagekøbt
antal

Gennemsnitlig handelskurs

Beløb DKK

1: 3. juni 2020

5850

235,57

1.378.104,39

2: 4. juni 2020

5850

236,64

1.384.360,97

Akkumuleret for handelsdag 1-2 

11.700

236,11

2.762.465,36

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet fremgår af vedhæftede bilag.

Kontakter

Jesper Kristian Jacobsen

Administrerende direktør

+45 8744 2222

Om Per Aarsleff Holding A/S

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.