Scandinavian Medical Solutions A/S

Scandinavian Medical Solutions A/S: Offentliggørelse af stærkt resultat for regnskabsåret 2022/23 og udsigt til videre vækst

20.11.2023 15:19:42 CET | Scandinavian Medical Solutions A/S | Offentliggørelse af årsrapport

SELSKABSMEDDELELSE NR. 36 – 2023 | 20-11-2023 

I dag offentliggør Aalborgensiske Scandinavian Medical Solutions (’Selskabet’ eller ‘SMS’) årsrapport for regnskabsåret 2022/23. Selskabet øger sin omsætning betragteligt med 73 pct. og lander desuden et overskud (EBITDA) på DKK 21 mio. – hvilket svarer til en stigning på hele 37 pct. i forhold til sidste årsregnskab.  

I regnskabsåret 2022/23 har Scandinavian Medical Solutions overgået sin oprindelige guidance og vækstmål betragteligt. I perioden er det således blevet til hele fire opjusteringer – senest i september 2023, hvor SMS opjusterede sine forventning til både omsætning og EBITDA.  

”2022/23 har været et år med massiv vækst – og jeg kan med stor stolthed sige, at det er en holdindsats. Vi er en sammentømret flok, som alle gør vores yderste for at bidrage til SMS’ videre vækst. Til vores store tilfredshed har vi igen overgået vores ellers ambitiøse forventninger betydeligt. Det har været et spændende år, hvor vi har taget nogle store skridt, der skal sikre vores fortsatte vækst og udbrede brugt billeddiagnostik udstyr yderligere.”, siger Jens Krohn, administrerende direktør.  

Hoved-nøgletal

tDKK 

2022/23 

2021/22 

2020/21 

2019/20 

2018/19 

Nettoomsætning 

             191.192  

             110.530  

               71.638  

               41.949  

               31.195  

Vareforbrug 

             141.804  

               80.383  

               54.300  

               32.717  

               25.121  

Bruttoavance   

               49.388  

               30.147  

               17.338  

                  9.232  

                  6.074  

Kapacitetsomkostninger  

               28.306  

               14.797  

                  6.440  

                  3.243  

                  2.153  

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 

               21.082  

               15.350  

               10.898  

                  5.989  

                  3.922  

Driftsresultat (EBIT) 

               16.627  

               14.741  

               10.873  

                  5.965  

                  3.898  

Resultat før skat (EBT) 

               15.794  

               14.712  

               10.540  

                  5.818  

                  3.903  

Årets resultat 

               12.224  

               11.373  

                  8.157  

                  4.511  

                  3.039  

Balancesum 

             163.964  

             106.125  

               44.644  

               17.061  

                  9.370  

Investering i materielle anlægsaktiver 

               40.820  

               13.757  

                         -    

                         -    

                        72  

Likvide beholdninger 

                     459  

               27.763  

               25.401  

               10.662  

                  4.057  

Egenkapital 

               74.451  

               62.186  

               24.110  

                  4.880  

                  3.139  

 

 

 

 

 

 

Gennemsnitlig antal udestående aktier (i 1.000 stk.) 

               27.300  

               26.708  

                  3.307  

                     100  

                     100  

Ultimo antal udestående aktier (i 1.000 stk.) 

               27.317  

               27.250  

               21.250  

                     100  

                     100  

 

 

 

 

 

 

Afkast pr. aktie (DKK) 

                    0,45  

                    0,43  

                    2,47  

                  45,11  

                  30,39  

Overskudsgrad (%) 

11,03% 

13,89% 

15,21% 

14,28% 

12,57% 

Soliditetsgrad (%) 

45,41% 

58,60% 

54,00% 

28,60% 

33,50% 

 

 

 

 

 

 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af “Anbefalinger & Nøgletal". 

 

Omsætningsrekord, et lager rustet til fremtidig vækst og etablering af amerikansk datterselskab 

SMS har i regnskabsåret 2022/23 sat omsætningsrekord, hvilket i stor grad skyldes en kerneforretning i fortsat vækst samt en After Sales & Parts forretning i rivende udvikling, hvilket er utrolig glædeligt. Samtidig har udlejningsforretningen bidraget til årets omsætning for første gang siden etableringen af forretningsområdet. Udlejningsflåden er i regnskabsåret blevet udvidet med flere fabriksnye Siemens MRI-scannere, som er ideelle til langtidsudlejninger. I det igangværende regnskabsår vil SMS have et øget fokus på at optimere forretningsområdet yderligere.  

Scandinavian Medical Solutions’ lagerbeholdning er i øjeblikket i den høje ende, men ledelsen understreger, at den til fulde matcher den økonomiske vækst samt fastsatte guidance for 2023/24. Samtidig består lageret af en bred vifte af forskellige mærker og modaliteter, som anses som værende afgørende for at kunne imødekomme kunders krav på tværs af landegrænser – I SMS tilstræber vi altid at have forskellige modeller fra hver modalitet på lager, da krav til funktioner og software er forskellige alt efter kundernes behov. Samtidig er den relativt store lagerbeholdning afgørende for at opnå succes på tværs af Atlanten.  

Forventninger til 2023/24 

I 2023/24 forventer Selskabets direktion og bestyrelse at kunne udbygge omsætningen til DKK 210 mio. – 230 mio., mens EBITDA forventes at lande mellem DKK 20 mio. – 23 mio.  

Direktionen og bestyrelsen anser guidance som værende realistisk, men ser dog en upside, hvis det viser sig, at Selskabet har været for forsigtige med især følgende antagelser: 

Selskabets bestyrelse og direktion finder det sandsynligt, at prisniveauet og marginer for CT-scannere vil stige fremadrettet. Budgettet for 2023/24 er dog baseret på samme lave priser og marginer for CT-scannere, som Selskabet har oplevet i det sidste kvartal af 2022/23.  

Derudover har SMS’ udlejningsforretningen endnu ikke nået sit fulde potentiale, om end afdelingen har præsenteret et overskud for første gang siden etableringen af denne. Udnyttelsesgraden af udlejningsflåden var ved årets afslutning væsentligt under, hvad direktionen og bestyrelsen anser som værende acceptabelt. Direktionen og bestyrelsen mener fortsat, at segmentet har stort potentiale og at SMS har fået etableret et stærkt hold, som vil gøre en stor indsats for at udleve potentialet. Budgettet for udlejningsforretningen i 2023/24 er dog baseret på samme antal udlejninger som i ultimo 2022/23.  

Selskabets direktion og bestyrelse ser et betydeligt potentiale i det amerikanske marked, hvorfor det er blevet prioriteret at CEO og grundlægger af Scandinavian Medical Solutions, Jens Krohn, udstationeres til USA for at stå for etableringen af det amerikanske selskab og sikre at SMS udnytter potentialet i markedet fuldt ud. Budget og guidance for 2023/24 er dog baseret på en antagelse om, at opstartsomkostningerne i etableringsåret vil være højere end den tilførte bruttofortjeneste fra salg i USA. Det nyligt etablerede amerikanske datterselskab er således budgetteret med negativ EBITDA for 2023/24. Allerede på nuværende tidspunkt er hele 40 % af Selskabets salg til USA, men det vil tage tid at etablere en virksomhed i et fremmed land i et stærkt konkurrencepræget marked. Derfor tages der en forsigtig tilgang til budgettet for dette regnskabsår.   

 

 

Supplerende Information  

For spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan Selskabets CEO, Jens Krohn, kontaktes på investor@scandinavian-medical.com.   

Selskabets Certified Adviser er Norden CEF A/S.    

 

Scandinavian Medical Solutions A/S  

Gasværksvej 48,1., DK – 9000 Aalborg  

CVR-nummer: 39901749  

Hjemmeside: www.scandinavian-medical.com  

Selskabsmeddelelser, investornyheder, finansielle rapporter mv. kan findes på https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors  

 

Om Selskabet  

Scandinavian Medical Solutions blev stiftet tilbage i 2018 med en mission om at facilitere bedre adgang til omkostningseffektivt og højkvalitets billeddiagnostisk udstyr globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet.    

MRI, CT og PET/CT-scannere er blandt det dyreste og mest komplekse udstyr, der findes på et hospital, og de tonstunge følsomme maskiner kan kun transporteres, samles og vedligeholdes af specialiserede fagfolk med erfaring og tekniske færdigheder.    

Derfor tilbyder Scandinavian Medical Solutions en komplet business til business løsning, som garanterer maskinens kvalitet og funktionalitet.    

Scandinavian Medical Solutions tilbyder hospitaler og klinikker verden over et tilgængeligt, pålideligt og bæredygtigt økosystem for handel med scanningsudstyr og skaber dermed grundlag for en cirkulær økonomi, hvor eksisterende materiel får nyt liv.    

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye