NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

Forløb af ordinær generalforsamling i NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S torsdag den 20. april 2023

20.4.2023 12:15:36 CEST | NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S | Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 27

NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende ”NORD.investments”) har d.d. i henhold til indkaldelse udsendt den 5. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Copenhagen Fintech Lab, Applebys Plads 7, 1411 København K.

Generalforsamlingen forløb i overensstemmelse med dagsordenen, hvor aktionærerne:

 • tog bestyrelsens beretning til efterretning.

 • godkendte årsrapporten for 2022 og bestyrelsens forslag om dækning underskuddet.

 • godkendte bestyrelsens samlede honorar for 2023.

 • genvalgte Michael Albrechtslund, Christopher Hjelseth og Henrik Hasselbalch Busch til NORD.investments’ bestyrelse.

 • genvalgte EY Godkendt Revisionspartnerselskab som NORD.investments’ revisor.

 • godkendte NORD.investments’ lønpolitik.

 • vedtog de foreslåede ændringer af NORD.investments’ vedtægter, hvorved

  • ordlyden af vedtægternes pkt. 1.2 blev erstattet med:

   ”Selskabets binavne er Nord investments Fondsmæglerselskab A/S, Nordinvestments Fondsmæglerselskab A/S, Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S og Norm Fondsmæglerselskab A/S.”

  • ordlyden af vedtægternes pkt. 2.1 blev erstattet med:

   ”Selskabets formål er at drive fondsmæglervirksomhed i overensstemmelse med selskabets tilladelser fra Finanstilsynet.”

  • ordlyden af vedtægternes pkt. 4.4.1 blev erstattet med:

   ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af den gældende frist dog senest fire (4) måneder efter regnskabsårets slutning. Senest seks (6) uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen herfor samt fristen for at fremsætte krav om optagelse af bestemte emner på dagsordenen.”

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede den genvalgte bestyrelse sig med Michael Albrechtslund som formand.

Kontakter

Anders Hartmann

CEO

NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

anders@nord.investments

Kapital Partner A/S

Certified Adviser

info@kapitalpartner.dk

Om NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S

NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S er et fintech-selskab, der tilbyder en skalerbar digital platform med en automatisk langsigtet investeringsløsning til dem, der ikke har lyst til at investere selv, og som har behov for en simpel og ærlig løsning, hvor de kan få rådgivning til lave omkostninger.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye