Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje – Aconto-udbytter for 2022

26.1.2023 14:02:53 CET | Investeringsforeningen Formuepleje | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Investeringsforeningen Formuepleje udbetaler aconto-udbytter for regnskabsåret 2022 for de udbyttebetalende afdelinger, der fremgår af nedenstående skema.

Udbytterne er opgjort efter kravene til minimumsudlodning i henhold til ligningslovens § 16 C og opgøres på grundlag af det foreløbige regnskab for 2022. Opgørelsen er beregnet på baggrund af de: 

  • Indtjente renter og udbytter samt modtaget refunderet udbytteskat.
  • Realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti.
  • Realiserede nettokursgevinster på kapitalandele.
  • Erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter.
  • Afholdte administrationsomkostninger.

Alle aconto-udbytter er angivet i kroner pr. investeringsbevis. Aconto-udbytterne fragår indre værdi den 1. februar 2023 og vil være til disposition den 3. februar 2023. De endelige udbytter for 2022 skal godkendes på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023, hvorefter eventuelle restudbytter vil blive udbetalt.

Afdeling

ISIN-kode

I kr. pr. bevis.

Globale Aktier

DK0060337095

11,10

Formuepleje Global High Yield

DK0016108640

1,70

EM Virksomhedsobligationer

DK0060632842

0,00

Obligationer

DK0060632925

0,00

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen

                            

Søren Astrup, direktør                                                  

Formuepleje A/S

 

 

Kontakter

Søren Astrup

Direktør

sa@formuepleje.dk

Om Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje er stiftet den 14. november 1994. Foreningen er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 18226243 og Finanstilsynet med FT-nr. 11080. Foreningens investeringsforvaltningsselskab er Formuepleje A/S.

Der kan findes yderligere information om Foreningen på www.formuepleje.dk.

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye