Seluxit

Halvårsrapport Seluxit – Første halvår 2020/21

4.2.2021 12:04:21 CET | Seluxit | Periodeoplysning

Seluxit præsenterer en halvårsrapport, hvor driftsresultatet fastholdes på trods af en kraftig reduktion i omsætningen. Omsætningen fra licenser og abonnementer er fordoblet i forhold til samme periode sidste år, mens omsætningen fra salg af radiomoduler til Smart Meters er udskudt grundet COVID-19 forsinket udrulning af Smart Meters i Tyskland.

Selskabsmeddelelse nr. 30 
Aalborg, 4. februar 2021 

CEO Daniel Lux, Seluxit:

"2020 har været et år, der i høj grad har været præget af COVID-19. Alle samfund globalt og hele verdensøkonomien er påvirket, først af en nedlukning og opbremsning, og siden af lokale og geografiske restriktioner, der skaber usikkerhed omkring fremtiden.

Seluxit har formået at fastholde det forventede resultatet af primær drift, på trods af en markant lavere omsætning. Det skyldes primært, at der hurtigt blev gennemført omkostningsreducerende tiltag.

Seluxit har i perioden oplevet følgende væsentlige ændringer i forhold til samme periode sidste år:

  • Omsætning kraftigt påvirket af forsinkelse i udrulning af Smart Meters i Tyskland
  • Antal enheder på SLX IoT platformen er fordoblet
  • Omsætning fra licenser og abonnementer er fordoblet
  • 2 nye produkter i markedet - SLX Heartbeat og SLX Smart Oven
  • Produktudvikling og lanceringer - SLX IoT Meter og SLX Wappsto:bit

Alt taget i betragtning, synes jeg, at vi har formået at skabe et tilfredsstillende resultat, når det gælder væksten på vores IoT platform og lancering af nye produkter. Vi har tilpasset os den nye virkelighed og forventer derfor at kunne levere et resultat, der ligger på niveau med det tidligere udmeldte, på trods af en markant lavere omsætning.

Det er meget tydeligt, hvor væsentligt det er, at vi skaber vækst på vores platform og tilbyder let tilgængelige End-2-End løsninger, så mange flere kobler deres ting på internettet og bruger SLX IoT platform til dataopsamling, lagring og analyse.

Seluxit fastholder de i Selskabsmeddelelse nummer 28 udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020/21, hvor omsætningen for 2020/21 forventes at ligge på mellem DKK 8-12 mio. og driftsresultatet forventes at ligge på mellem DKK -4 og -5 mio.”

Finansielle highlights

DKKt

2020/21

H1

2019/20

H1

Varians

2019/20

 

2018/19

 

Varians 

RESULTATOPGØRELSE

 

 

 

 

 

 

Nettoomsætning

3.086

14.152

-11.066

20.981

17.966

3.016

Bruttoresultat

1.421

3.321

-1.899

5.455

3.197

2.257

Resultat af primær drift
før afskrivninger og finansielle poster

-1.894

-970

-924

-3.743

-4.275

532

Resultat før finansielle poster

-3.265

-1.813

-1.452

-5.594

-5.575

-19

Resultat før skat

-3.005

-1.786

-1.219

-5.782

-5.560

-221

Årets resultat

-2.344

-1.404

-940

-4.510

-4.342

-168

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE

 

 

 

 

 

 

Aktiver

21.846

29.160

-7.314

26.062

30.968

-4.907

Egenkapital

17.925

23.374

-5.449

20.269

24.779

-4.510

 

 

 

 

 

 

 

CASH flow

 

 

 

 

 

 

CFFO - Drift

-1.427

-2.274

847

-2.275

-1.198

-1.077

CFFI - Investeringer

-2.698

-2.353

-345

-4.875

-3.192

-1.383

CFFF - Finansiering

0

0

0

0

23.277

-23.277

Cash flow

-4.125

-4.627

503

-7.150

18.886

-26.036

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux.
Du kan også abonnere på vores investornyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors og få vores selskabsmeddelelser direkte i din mail boks. Følg desuden med i nyheder fra Seluxit på

Vedhæftet fil: Seluxit Halvårsrapport H1, 2020/21

Kontakter

Daniel Lux

CEO

Seluxit

info@seluxit.com

John Norden

Certified Advisor

Norden CEF

jn@nordencef.dk

Om Seluxit

Seluxit kobler ting til internettet, fordi det optimerer systemer og sparer ressourcer og penge.

Det giver god mening for økonomien, for miljøet og for samfundet.

Seluxits IoT løsning reducerer udviklingstid og -omkostninger og minimerer derved risikoen ved at komme igang med IoT. Det gør at kunderne kommer hurtigere på markedet og dermed hurtigere får indtjening.

Vores end-to-end IoT løsninger bruges til energibesparelse, service effektivisering, uddannelse og meget mere.

Selskabsmeddelelser på andre sprog

Vedhæftninger

Abonner på vores selskabsmeddelelser

Hold dig opdateret ved at abonnere på vores selskabsmeddelelser.

Besøg vores nyhedsrum, og se flere selskabsmeddelelser fra os.

Vores nyhedsrum