• Via Ritzau pressemeddelelser
 • Via Ritzau selskabsmeddelelser
 • Globenewswire
 • Business Wire
 • ACCESSWIRE
Skou Gruppen

Voldgift giver Skou Gruppen medhold i svømmehalssag30.3.2023 09:09:50 CEST | Skou Gruppen

Efter en årelang proces har Voldgiftsnævnet givet Skou Gruppen medhold i, at kommune var dårligt rådgivet i svømmehalssagen. Sagen viser, at Skou Gruppen på trods af sine indsigelser, blev bedt om at udføre arbejde, der var i strid med gældende regler og god byggeskik. Afgørelsen giver – ud over den længe ventede faglige oprejsning – også Skou Gruppen en kompensation, som påvirker virksomhedens resultat for det igangværende regnskabsår positivt.
EWII A/S

Flexible Energy Denmark: Vi både kan og bør udnytte vedvarende energi meget bedre30.3.2023 09:00:00 CEST | EWII A/S

Digitaliseringsprojektet Flexible Energy Denmark med 24 partnere har vist værdien af frisætning af energi- og forbrugsdata på tværs af energisystemer. Projektet har endvidere givet en meget større forståelse af, hvordan man bør arbejde med energifleksibilitet i bygninger og fjernvarmesystemer. Og smart styring af energiforbruget har vist besparelser på mindst 5% og nogle steder over 30%.
Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for februar 202330.3.2023 08:08:45 CEST | Beskæftigelsesministeriet

I februar 2023 var der 81.700 ledige. Det er 500 flere end måneden før svarende til en stigning i antallet af ledige på 0,6 procent. Ledigheden som procent af arbejdsstyrken er dermed nu 2,8 procent. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden er omtrent uændret i februar. Men antallet af ledige ligger fortsat på et lavt niveau. Dansk økonomi og det danske arbejdsmarked er robust på trods af økonomisk uro. - I regeringen har vi fokus på et stærkt arbejdsmarked, hvor arbejdsstyrken har de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Derfor har regeringen blandt andet foreslået, at ledige fortsat skal kunne opkvalificere sig på 110 pct. dagpenge inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det styrker chancerne for varig og meningsfuld beskæftigelse, da den enkelte får muligheden for at skifte spor og få nye kompetencer. Find tallene på Danmarks Statistiks hjemmeside
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Sidste
 • >>