Frilandsmuseet - Det gamle Danmark

Frilandsmuseet åbner Frøsnapperbyen: Kan du huske dengang, man legede på gaden?20.6.2024 14:47:01 CEST | Frilandsmuseet - Det gamle Danmark

Bliv væk på Slyngelstien, gå på æblerov i brugsens baghave, få en snak med den tohovede drage og sus omkring i en sæbekassebil. Den 14. juli åbner Frilandsmuseet – med støtte fra Nordea-fonden – Frøsnapperbyen. Et 18.000 m2 stort kulturhistorisk lege- og oplevelsesunivers, der hylder den ikoniske danske børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaards finurlige forfatterskab, og vil sikre den (skærm)frie leg og frie fantasi.
Danish Energy Agency

First licenses in Danish history to explore onshore CO2 storage potentials awarded20.6.2024 12:26:28 CEST | Danish Energy Agency

The Danish subsoil is particularly well suited for carbon storage, and this can help prevent global warming. The Danish Energy Agency has recommended that the Minister for Climate, Energy and Utilities grant three licenses to explore the Danish onshore subsoil for carbon storage potentials. If further investigations confirm that the subsoil is suitable for safe onshore carbon storage, as expected, the licensees can later apply for a license to commence storage.
Energistyrelsen

Danmarkshistoriens første tilladelser til at efterforske CO₂-lagring på land er tildelt20.6.2024 12:01:58 CEST | Energistyrelsen

Danmarks undergrund er særligt velegnet til CO₂-lagring, som kan medvirke til at forhindre den globale opvarmning. Energistyrelsen har anbefalet klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele tre tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land. Hvis nærmere undersøgelser viser, at undergrunden som ventet er velegnet til sikker lagring af CO2, kan rettighedshaverne senere søge om tilladelse til at påbegynde lagring.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye