• Via Ritzau
  • Nasdaq OMX
  • Business Wire
  • Marketwired
Udenrigsministeriet

Årsrapport for Freds- og Stabiliseringsfonden: Stabilisering ude styrker vores sikkerhed hjemme20.4.2018 13:14 | Udenrigsministeriet

Konflikter og ustabilitet langt fra Danmarks grænser giver anledning til udfordringer i Europa og Danmark blandt andet i form af ulovlig migration og terrorisme. Freds- og stabiliseringsindsatser arbejder i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling for at adressere disse udfordringer og derigennem for at styrke Danmarks sikkerhed. Med det nye forsvarsforlig tilføres fonden yderligere midler, ligesom der i 2018 tilføres yderligere udviklingsmidler til fonden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>