• Via Ritzau pressemeddelelser
  • Via Ritzau selskabsmeddelelser
  • Globenewswire
  • Business Wire
ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

ITD foreslår vægt- og dimensionskommission til fremme af klimavenlig vejgodstransport25.9.2020 10:14:46 CEST | ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Gamle regler står i vejen for nye lastbilkoncepter, der kan medtage mere gods og nedbringe CO2-udledningen. Derfor er der behov for at opdatere og harmonisere reglerne for lastbilers vægt og dimensioner, mener ITD, der foreslår en vægt- og dimensionskommission, der kan hjælpe udviklingen af klimavenlig vejgodstransport på vej.
Hjørring Kommune

Hjørringmodellen og Ungegarantien får flere i job og uddannelse25.9.2020 09:35:23 CEST | Hjørring Kommune

Hjørring Kommune er trods corona-krisen lykkedes med markant at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og at bringe flere borgere i job og uddannelse. - Beskæftigelsesindsatsen har grundlæggende to formål; dels at sikre virksomhederne den rette kvalificerede arbejdskraft og dels at forebygge langtidsledighed. Det er opfyldelsen disse to formål vi i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget skal og vil måles på – det er så at sige vores benchmark, siger formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring kommune, Thomas Klimek (S) på baggrund af de seneste tal for antallet af borgere på kontanthjælp. Antallet af jobparate borgere på kontanthjælp er således faldet fra 188 i august 2019 til nu 133 i august 2020, hvilket svarer til en nedgang på knapt 30 pct. Dette er en markant bedre udvikling sammenlignet med tallene for landsplan og for de øvrige kommuner i Nordjylland. Samtidig er det lykkedes at få flere unge i job og uddannelse i den samme periode, ikke mindst som følge
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>